Pracownik

prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko, profesor zwyczajny
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Projektowania Technologii
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 606
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2577

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste wtorek, godzina
12:00 - 13:30
606, budynek BM (z zegarem)
Studia niestacjonarne
Dzień Miejsce
Saturday, 08.12.2018, godzina
15:10 - 16:40
606, budynek BM (z zegarem)
Sunday, 27.01.2019, godzina
9:45 - 11:15
606, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Projektowanie procesów technologicznych

Oprzyrządowanie technologiczne

Technologia i eksploatacja narzędzi skrawających

Obróbka skrawaniem

Eksploatacja maszyn

Utrzymanie ruchu maszyn

Logistyka przedsiębiorstwa

 

 Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2019 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW) 3 z 3
2019 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 1 (SP1) 1 z 1
2019 Niestacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 1
2019 Niestacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Logistyka przedsiębiorstwa (LP) 0 z 7
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2018 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)

2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)

Wydane
Rok Opcje
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Analiza porównawcza dwóch wersji technologii wykonania części typu dźwignia
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Analiza utrzymania ruchu maszyn w wybranym przedsiębiorstwie
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Opracowanie technologii wykonania części typu korpus
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Modernizacja procesu produkcyjnego wybranego wyrobu
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Modelowanie wariantowe wybranych części maszyn
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Zaprojektować linię technologiczną
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Inżynieria mechaniczna
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Modernizacja technologii wykonania wybranej części maszynowej
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza porównawcza obróbki wybranych profili metodą konwencjonalną oraz z zastosowaniem wycinarki laserowej
Comparative analysis of machining of selected profiles using the conventional method and using a laser cutter
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza logistyki zaopatrzenia i dystrybucji wybranej hurtowni
Analysis of supply and distribution logistics of a selected warehouse
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Modernizacja procesów magazynowych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
Modernization of warehouse processes on the example of manufacturing company
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Modernizacja procesów obsługi zamówień na wybranym przykładzie
Modernization of order service processes on a selected example
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Projekt redukcji kosztów logistycznych przez przeniesienie linii produkcyjnej z zakładu A do zakładu B przedsiębiorstwa PAS
The project of reducing logistic costs by moving the production line from plant A to plant B of the PAS company
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Usprawnienie gospodarki magazynowej w wybranym przedsiębiorstwie
Improvement of warehouse management in the selected company
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Usprawnienie logistyki transportu w wybranym przedsiębiorstwie
Improvement of transport logistics in the selected company
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Wdrożenie systemu 5S w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Implementation of the 5S system in the selected production company
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Zastosowanie metod i narzędzi zarządzania jakością w usprawnieniu procesów logistycznych
Application of quality management methods and tools in improving logistics processes
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego Komfort 2
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza logistyki produkcji wybranego przedsiębiorstwa
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza logistyki transportu wewnętrznego obsługującego linię produkcyjną
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza logistyki zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Koncepcja gospodarki magazynowej w wybranym przedsiębiorstwie po zmianie lokalizacji
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Metody i narzędzia zarządzania jakością w procesach logistycznych
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Nowe rozwiązania informatyczne wspomagające utrzymanie ruchu instalacji sprężonego powietrza
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Usprawnienie gospodarki magazynowej w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Usprawnienie procesów logistycznych przedsiębiorstwa branży metalowej w sferze współpracy z kontrahentami
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Wdrożenie systemu 5S w magazynie przedsiębiorstwa RADER
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Zastosowanie metodyki Kaizen do doskonalenia procesów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie