Studia podyplomowe

SP 91 - Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy
Utworzono: 15.11.22 11:49
Ostatnia modyfikacja: 15.12.02 23:26

http://plastics.put.poznan.pl/

Studia w formie wykładów i zajęć laboratoryjnych skierowane są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się w problematyce przetwórstwa tworzyw sztucznych i gum.

Kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej zamierzającej podjąć pracę na stanowisku kierownika produkcji, technologa, logistyka i konsultanta w zakładach przetwórstwa oraz dystrybucji tworzyw sztucznych.

Kontakt - inż. Krystyna Skorel, 61 665 2733,  krystyna.skorel@put.poznan.pl
Kierownik SP - dr hab. inż. Marek Szostak
Opłata za studia - 4 400,-
Zasady naboru – decyduje kolejność zgłoszeń

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
SP 111 - Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Utworzono: 15.11.22 11:51
Ostatnia modyfikacja: 15.12.02 23:26

http://plastics.put.poznan.pl/

Studia w formie wykładów, zajęć laboratoryjnych i pracowni projektowych skierowane są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się w problematyce konstrukcji form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej mogącej podjąć pracę na stanowisku konstruktora form wtryskowych i oprzyrządowania do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Kontakt - inż. Krystyna Skorel, 61 665 2733,  krystyna.skorel@put.poznan.pl
Kierownik studiów - prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński
Opłata za studia – 5 000,-
Zasady naboru – decyduje kolejność zgłoszeń

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
SP 117 - Zarządzanie jakością w teorii i praktyce
Utworzono: 15.11.22 11:48
Ostatnia modyfikacja: 15.12.02 23:27

http://pm.put.poznan.pl/

Studia przeznaczone są dla osób, które dążą do usystematyzowania i pogłębienia wiedzy z zakresu współczesnych koncepcji zarządzania, m.in. Lean Manufacturing, Six Sigma, Kaizen oraz systemów zintegrowanych.

Udział w Studiach umożliwia konfrontację różnych podejść do zarządzania i wymianę doświadczeń z innymi Słuchaczami pochodzącymi z przedsiębiorstw z całej Polski.

Słuchacz zdobywa zarówno umiejętności jak i wiedzę ogólną w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz doskonalenia procesów produkcyjnych i biznesowych. Takie połączenie praktyki z teorią pozwala lepiej zrozumieć systemowy kontekst zarządzania oraz sprzyja byciu nie tylko odtwórcą, ale i kreatorem. Zarządzanie jakością w teorii i praktyce łączy zalety studiów z korzyściami, jakie dają kursy i szkolenia

Kontakt – dr inż. Marta Grabowska, 61 665 27 98, marta.grabowska@put.poznan.pl
mgr inż. Marlena Szczepaniak, 61 665 27 74, marlena.szczepaniak@put .poznan.pl
Kierownik SP - prof. dr hab. inż. Adam Hamrol
Opłata za studia – 4 400,-
Zasady naboru - decyduje kolejność zgłoszeń

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
SP 154 - Technika Współrzędnościowa i Pomiary Błędów Kształtu
Utworzono: 17.06.12 12:33
Ostatnia modyfikacja: 17.06.12 12:45

http://zmisp.mt.put.poznan.pl

Studia skierowane są dla osób chcących uzupełnić i rozszerzyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie szybko rozwijającej się metrologii współrzędnościowej.

Głównym celem studiów podyplomowych jest umożliwienie zdobycia oraz pogłębienia wiedzy przydatnej na stanowiskach związanych z obsługą współrzędnościowych systemów pomiarowych.

Zajęcia w formie laboratoriów i wykładów skierowane są dla osób z wykształceniem wyższym inżynierskim lub magisterskim.

Kontakt – mgr Beata Czerkas, 61 665 27 55, beata.czerkas@put.poznan.pl
Kierownik studiów – dr inż. Michał Jakubowicz
Opłata za studia – 6 500,-
Zasady naboru – decyduje kolejność zgłoszeń

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
SP 160 - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Utworzono: 15.11.22 11:51
Ostatnia modyfikacja: 15.11.22 12:49

http://www.zmt.mt.put.poznan.pl

Studia w formie zajęć laboratoryjnych i wykładów skierowane są dla osób z wykształceniem wyższym inżynierskim lub magisterskim (preferowane wykształcenie techniczne).
Decydująca część zajęć odbywa się przy obrabiarkach i symulatorach w formie laboratoriów.

Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie zdobycia lub pogłębienia wiedzy z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie z różnymi układami sterowania (Heidenhain, Siemens, Fanuc, Mazatrol), poznanie ich budowy, nabycie umiejętności obsługi i prowadzenia badań dokładności.

Kontakt – mgr Beata Czerkas, 61 665 27 55, beata.czerkas@put.poznan.pl
Kierownik studiów – dr inż. Wojciech Ptaszyński
Opłata za studia – 5 500,-
Zasady naboru – decyduje kolejność zgłoszeń

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
SP 184 - Nowoczesne Techniki Komputerowe w Projektowaniu
Utworzono: 15.11.22 11:46
Ostatnia modyfikacja: 15.12.02 23:31

http://pm.put.poznan.pl/

Studia przeznaczone są dla projektantów, konstruktorów, pracowników zajmujących się eksploatacją maszyn oraz wszystkich tych, którzy pragną rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowymi do twórczego rozwiązywania problemów inżynierskich.

Celem Studiów jest uzupełnienie wiedzy z zakresu stosowania systemów komputerowych w obszarze technicznego przygotowania produkcji. Uczestnik studiów otrzymuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu stosowania systemów CAD/CAM/CAE przy projektowaniu wyrobów i procesów wytwarzania, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, tworzenie modeli wyrobów w systemach Rapid Prototyping.

Kontakt - dr inż. Anna Karwasz, 61 665-27-18, anna.karwasz@put.poznan.pl
Kierownik SP  - dr inż. Roman Konieczny
Opłata za studia – 4 800,-
Zasady naboru – decyduje kolejność zgłoszeń

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
SP 186 - Organizacja i Zarządzanie Produkcją
Utworzono: 15.11.22 11:54
Ostatnia modyfikacja: 18.05.21 07:32

www.zp.put.poznan.pl

Studia przeznaczone są dla kadry menadżerskiej, kierowników, liderów, inżynierów procesu, mistrzów, brygadzistów oraz osób zaangażowanych w przedsiębiorstwie w realizację procesów produkcji.

Celem studiów jest przedstawienie teoretyczne oraz praktyczne (część zajęć odbywa się w zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach produkcyjnych) zagadnień służących efektywnemu organizowaniu  i  zarządzaniu produkcją i kadrą produkcyjną.

Kontakt – dr inż. Justyna Trojanowska, 508 342 563, justyna.trojanowska@put.poznan.pl
Kierownik studiów – dr inż. Justyna Trojanowska
Opłata za studia – 5 500,-
Zasady naboru – decyduje kolejność zgłoszeń

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
SP 201 - Ekotechnologie i montaż
Utworzono: 15.11.22 11:58
Ostatnia modyfikacja: 17.06.04 23:24

http://www.put.poznan.pl/studia/podyplomowe

Studia przeznaczone są dla osób, które chciałyby stosować w praktyce nowoczesne narzędzia do rozwiązywania konkretnych zadań inżynierskich ukierunkowanych na procesy montażu; projektować te procesy z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska; właściwie dobierać parametry montażu oraz tworzyć kompleksową strategię przedsiębiorstwa z modelami biznesowymi włącznie.

Studia mają na celu poszerzenie i uaktualnienie kwalifikacji zawodowych z zakresu: efektywnego projektowania procesów technologicznych obróbki i montażu; tzw. zielonych technologii (demontażu, ekoprojektowanie, odzysk i recykling); doboru strategii montażu; określania żywotności wyrobu oraz jakości, przedsiębiorczości i konkurencyjności w zarządzaniu firmą, w tym firmą montażową.

Kontakt – mgr Sylwia Krajewska, 61 665 2730, sylwia.krajewska@put.poznan.pl
Kierownik studiów – prof. dr hab. inż. Jan Żurek
Opłata za studia – 4 800,-
Zasady naboru – decyduje kolejność zgłoszeń

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
SP 218 - Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0
Utworzono: 17.12.06 14:28
Ostatnia modyfikacja: 17.12.06 14:28

www.przemysl40.put.poznan.pl

 

Studium ukierunkowane jest na pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej (w formie wykładów, laboratoriów i zajęć projektowych) dotyczącej zastosowania nowych metod, narzędzi i technik informatycznych w innowacyjnym podejściu do zarządzania rozwojem produktu i procesu zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0. 

Słuchacz nabędzie kompetencje z obszaru:

1. Założeń koncepcji Przemysłu 4.0 i technologii umożliwiających jego wdrożenie

w przedsiębiorstwie

2. Zintegrowanego projektowania wyrobu z wykorzystaniem systemów informatycznych

3. Projektowania i doskonalenia procesów związanych z rozwojem wyrobu

4. Realizacji procesów w nowoczesnych narzędziach informatycznych.

 

Kontakt – mgr inż. Damian Grajewski, 61 665 2718, damian.grajewski@put.poznan.pl

Kierownik studiów – dr inż. Ewa Dostatni

Opłata za studia – 4 900,-

Zasady naboru – decyduje kolejność zgłoszeń

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych