Aktualności

94592
Utworzono: czwartek, 8. luty 2018 - 11:50
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 20. luty 2018 - 16:48

Szanowni Państwo

W związku z koniecznością ponownego uchwalenia regulaminu podziału dotacji DdMNiD 2018, niniejszym zostaje opublikowana wersja zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 26.01.2018 r. Jednocześnie termin składania wniosków w konkursie zostaje przesunięty do 14.02.2018 r. Wnioski należy składać w wersji papierowej w sekretariacie dziekana, pok. 224BM oraz w wersji elektronicznej (skan wniosku zatwierdzonego przez dyrektora/kierownika, w formacie pdf) na adres magdalena.grygorowicz@put.poznan.pl.

 

Jednocześnie informuję, że konsultacje dla pracowników i doktorantów odbywają się w środy 10.00 - 11.00, pok. 209BM

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych