Aktualność

Utworzono: wtorek, 10. Kwiecień 2018 - 13:01
Ostatnia modyfikacja: piątek, 27. Kwiecień 2018 - 14:03

Konkurs organizowany jest przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu. Jego celem jest podkreślenie znaczenia problemów techniki w społeczeństwie uczącym się, wyróżnienie dyplomantów zajmujących się ww. obszarami, a także dowartościowanie wysiłku opiekunów wyróżnionych prac.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych