Aktualność

Utworzono: piątek, 27. Kwiecień 2018 - 12:23
Ostatnia modyfikacja: piątek, 14. Wrzesień 2018 - 7:25

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania ogłasza rekrutację na:

  • Studia Doktoranckie
  • Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "NanoBioTech"
  • Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Nauka o Materiałach"

    Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w zakładce "Doktoranci".

    UWAGA !!!
    Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat musi posiadać przy sobie potwierdzony przez właściwy dziekanat dokument potwierdzający ocenę uzyskaną za pracę dyplomową magisterską.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych