Aktualność

Utworzono: czwartek, 14. Czerwiec 2018 - 8:40
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 14. Czerwiec 2018 - 8:41

Zwracamy się do pracowników naukowych Państwa jednostki z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej innowacji w polskiej gospodarce na potrzeby procesu monitorowania Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Badanie ankietowe jest prowadzone w ramach drugiej edycji projektu badawczego „SMART PANEL – badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Celem projektu SMART PANEL jest wyznaczenie obszarów działalności gospodarczej o wysokim potencjale innowacyjnym w polskiej gospodarce oraz wytypowanie (w ramach wybranych obszarów) przedsiębiorstw, przedstawicieli nauki i instytucji otoczenia biznesu, którzy w kolejnych krokach zostaną zaproszeni do udziału w spotkaniach branżowych, tzw. Smart Labach, podczas których będą wypracowywane m.in. zmiany w systemie wdrażania instrumentów proinnowacyjnych. Więcej informacji o aktualnych Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach znajdą Państwo na stronie: www.smart.gov.pl

Badania w ramach projektu SMART PANEL są realizowane zgodnie z ideą przedsiębiorczego odkrywania przy udziale środowisk naukowych i biznesowych. Wierzymy, że wiedza, jaką dysponują przedstawiciele świata nauki istotnie wzbogaci materiał badawczy nakierowany na wyznaczenie obszarów działalności gospodarczej o wysokim potencjale innowacyjnym. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie niniejszego zaproszenia do udziału w badaniu do pracowników naukowych Państwa jednostki.

Serdecznie zachęcamy do udziału w badaniu i liczymy, że ankieta, zawierająca jedynie 5 pytań, okaże się dla Państwa interesująca.

Wypełniając zamieszczoną na linku ankietę wspiera Pan/i jeden z celów charytatywnych.

Link do ankiety: https://badania.realizacja.com.pl/smartpanel2/?t=c8844ba8

Czekamy na Państwa odpowiedzi do 19 czerwca 2018 r. W razie jakichkolwiek pytań związanych z badaniem, prosimy o kontakt.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych