Aktualność

Utworzono: czwartek, 20. Grudzień 2018 - 12:57
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 20. Grudzień 2018 - 13:00

Informujemy, że istnieje możliwość realizowania studiów poza granicami naszego kraju w ramach programu Erasmus+.  

Lista aktualnych umów bilateralnych jest dostępna pod adresem:

https://www.put.poznan.pl/pl/wyjazdy-na-studia-w-ramach-programu-erasmus/umowy-w-ramach-programu-erasmus

Szczegóły procesu rekrutacji dostępne są w zakładce Erasmus na stronie Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są do dnia 17 stycznia 2019 r.

dr inż. Dariusz Bartkowski - pokój 645

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych