Aktualności

Utworzono: poniedziałek, 17. Lipiec 2017 - 14:43
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 18. Lipiec 2017 - 7:19

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Gratulujemy przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 02 października 2017 r. (poniedziałek) w sali nr 2 Centrum Wykładowego przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu o godzinie podanej w załączonych Informacjach dla poszczególnych kierunków.

mgr inż. Irena Heimrath
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: wtorek, 11. Lipiec 2017 - 8:01
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 17. Lipiec 2017 - 6:55

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dnia 9 lipca 2017 roku zmarł nasz Współpracownik, Przyjaciel, Kolega - dr inż. Stefan Krajewski

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: poniedziałek, 17. Lipiec 2017 - 6:53
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 17. Lipiec 2017 - 6:55

Uruchomiona została IV edycja konkursu na najlepsze innowacyjne rozwiązanie techniczne w dziedzinie obronności „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”, organizowanego przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO). Komitetowi Honorowemu przedsięwzięcia przewodniczy Sekretarz Stanu w MON Pan Bartosz Kownacki.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, instytucje naukowo-badawcze i edukacyjne, zarejestrowane i mające siedzibę w Polsce oraz osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie. Do konkursu mogą być zgłaszane koncepcje i pomysły oraz projekty B+R na dowolnym etapie realizacji lub wdrożenia możliwe do zastosowania i wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP, z wykluczeniem projektów B+R finansowanych ze środków MON, w tym za pośrednictwem NCBR (projekty w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności).

W bieżącej edycji przewidziano trzy kategorie: koncepcje; projekty badawczo-rozwojowe; projekty specjalnego przeznaczenia. W każdej z nich Kapituła Konkursu przyzna nagrody I, II i III stopnia, których łączna wartość wynosi 103 000,00 PLN.

Wnioski konkursowe należy dostarczyć do kancelarii jawnej I3TO lub przesłać na adres Inspektoratu, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa, w terminie do 31 października 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 14 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu : http://i3to.wp.mil.pl/pl/1_184.html

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: środa, 26. Kwiecień 2017 - 9:45
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 17. Lipiec 2017 - 6:55

W związku z § 1 ust. 3 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej Zarządzenie Nr 22 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 28 września 2016 r. (RO/IX/22/2016) została powołana Centralna Komisja ds. Miejsc w Domach Studenckich (CKMDS).

W związku z powyższym zmienia się procedura składania wniosków i przyznawania miejsc w domach studenckich Politechniki Poznańskiej.
Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim studenci składają w Zintegrowanym Centrum Obsługi PP ul. Piotrowo 3, pokój 13 (budynek z zegarem).

W załączeniu szczegółowy Tryb przyznawania miejsc w domach studenckich Politechniki Poznańskiej na rok akademicki 2017/2018.

mgr inż. Irena Heimrath
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: piątek, 14. Kwiecień 2017 - 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 17. Lipiec 2017 - 6:55

Rekrutacja na studia doktoranckie - Wydział Budowy Maszyn i Zarzązdania

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 170510081316_ogloszenie_rekrutacja_1.pdf386.77 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: środa, 26. Kwiecień 2017 - 11:34
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 17. Lipiec 2017 - 6:55

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wydział Fizyki Technicznej oraz Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej ogłaszają rekrutację na INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE (ISD) NAUKA o MATERIAŁACH (NoM) w roku akademickim 2017/2018.

Pliki:
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: środa, 28. Czerwiec 2017 - 7:54
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 17. Lipiec 2017 - 6:55

Wnioski o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktoratów na rok akademicki 2017/2018.

Studenci:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Doktoranci:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Termin dostarczenia wniosków, zgodnie z harmonogramem posiedzeń RW - do 13.09.2017 r.

Wnioski należy składać w dziekanacie WBMiZ.

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: środa, 22. Marzec 2017 - 11:04
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 17. Lipiec 2017 - 6:55

Szanowni Państwo!

Zapraszam do udziału w VI Konferencji Naukowej „Innovations in Biomedical Engineering – IiBE’2017” (www.iibe.pl), która odbędzie się w dniach 19 ÷ 20.10.2017 r. w Zabrzu. Konferencja organizowana jest przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej. Zgłoszone i zaakceptowane prace (8 str.) zostaną opublikowane w monografii „Innovations in Biomedical Engineering” wydanej przez wydawnictwo Springer.

W ramach konferencji organizowany jest również konkurs „Innowator Inżynierii Biomedycznej”. Jego celem jest pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez zgłaszanie pomysłów o dużym potencjale komercyjnym w obszarze technologii medycznych. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.iibe.pl.

Marek Gzik

Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

Przewodniczący Komitetu Naukowego

 

 

mgr Kamila Czerniak
specjalista ds. administracyjnych i finansowych
Utworzono: środa, 4. Styczeń 2017 - 11:02
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 17. Lipiec 2017 - 6:55

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 stycznia 2017 r. wszystkie sprawy związane z kształceniem i stypendiami dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (sem. 6 i 7 I stopnia oraz sem. 1-3 II stopnia) zostały przeniesione do Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych pok. 213.

INFORMACJA NIE DOTYCZY STUDENTÓW Z PROGRAMU ERASMUS+ (obcokrajowców)

inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych