Aktualności

Utworzono: czwartek, 4. Styczeń 2018 - 8:09
Ostatnia modyfikacja: środa, 17. Styczeń 2018 - 8:19

01.12.2017 r. – rozpoczęcie elektronicznej rejestracji

09.02.2018 r. – koniec elektronicznej rejestracji i ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów bez względu na liczbę wskazanych kierunków.

13.02. 2018 r. – OBOWIĄZKOWE rozmowy kwalifikacyjne (w godzinach 9:00 – 13:00)

MiBM – sala 208

ZiIP –  sala 429 i 430

MCH – sala 109m i 109d

IBm – sala 20

IM – sala 212

Kryteria i wskazówki do oceny rozmowy kwalifikacyjnej na WBMiZ

http://www.wbmiz.put.poznan.pl/pl/informacje_rekrutacja

Zestaw zagadnień

http://www.wbmiz.put.poznan.pl/pl/FAQ

15.02.2018 r. – udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

19.02.2018 r. (do godz. 13:00) ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów

20.02.2018 r. – publikacja list przyjętych

07.03.2018 r. – rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą komisję Rekrutacyjną

Osoba kontaktowa: beata.czerkas@put.poznan.pl

 

Informacje dla dyplomanta - rozliczenie

http://www.wbmiz.put.poznan.pl/pl/FAQ

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: poniedziałek, 15. Styczeń 2018 - 9:19
Ostatnia modyfikacja: środa, 17. Styczeń 2018 - 8:19

Otwarcie konkursu - 15.01.2018 r.

Zamnknięcie konkursu - 31.01.2018 r.

Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału - pokój 224.

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 180115091933_konkurs_dsmk.pdf53.63 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: środa, 17. Styczeń 2018 - 8:18
Ostatnia modyfikacja: środa, 17. Styczeń 2018 - 8:19

VI Konferencja Młodych Naukowców - Dokonania Naukowe Doktorantów

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: środa, 17. Styczeń 2018 - 7:34
Ostatnia modyfikacja: środa, 17. Styczeń 2018 - 8:19

Dnia 14.01.2018r. zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Samek, wieloletni pracownik Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 19.01.2018r.  o godzinie 13.40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Pozostałe informacje:

http://m6.pk.edu.pl/index.php/35-aktualnosci/113-zmarl-prof-andrzej-samek.html

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: wtorek, 16. Styczeń 2018 - 10:57
Ostatnia modyfikacja: środa, 17. Styczeń 2018 - 8:19

Prof. dr hab. inż. Maciej Jan Kupczyk z Instytutu Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej został wybrany w dniu 8 grudnia 2017 roku przewodniczącym Wydziału V Nauk Technicznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz jednocześnie członkiem Zarządu PTPN na kadencję 2017-2020. 

https://www.put.poznan.pl/pl/aktualnosc/profmaciej-kupczyk-przewodniczac...

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: wtorek, 16. Styczeń 2018 - 11:40
Ostatnia modyfikacja: środa, 17. Styczeń 2018 - 8:19

Ambasada Francji w Polsce oferuje stypendia dla polskich naukowców oraz studentów - University of Valenciennes and Hainaut-Cambrésis (UVHC).

Szczegóły:

https://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: poniedziałek, 15. Styczeń 2018 - 8:54
Ostatnia modyfikacja: środa, 17. Styczeń 2018 - 8:19

CZESŁAW M. RODKIEWICZ SCHOLARSHIP FOUNDATION

Dzialajaca od roku 1999 Fundacja oferuje jednorazowe bezzwrotne dofinansowanie polskich studentów doktorantów w celu ułatwienia im kontynuowania studiow.

Kandydaci muszą być obywatelami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce, posiadającymi dyplom inżyniera uczelni wyższej w Polsce i studiującymi na polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Badania muszą być prowadzone przez inżynierów w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi.

Każdy z dwóch laureatów konkursu otrzyma jednorazową bezzwrotną subwencję w wysokości CDN$4000 (dolarów kanadyjskich).

Wypełnione podanie oraz wymagane dokumenty muszą być wysłane na adres kanadyjski do dnia 30 kwietnia 2018

Szczegóły odnosnie Konkursu 2018 dostepne sa na naszej stronie internetowej www.cmrsf.ca

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: poniedziałek, 15. Styczeń 2018 - 9:51
Ostatnia modyfikacja: środa, 17. Styczeń 2018 - 8:19

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society (AGH ISC 2018), która odbędzie się w dniach 10-12 października 2018 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Pliki:
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: czwartek, 11. Styczeń 2018 - 8:51
Ostatnia modyfikacja: środa, 17. Styczeń 2018 - 8:19

Akademia Morska w szczecinie zaprasza:

10-12 maja 2018 r. - X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EXPLO-SHIP 2018 - Problemy Eksploatacji Obiektów Pływających i Urządzeń Portowych.

8-10 czerwca 2018 r. - VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Technologie Edukacyjne 2018.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: czwartek, 11. Styczeń 2018 - 8:31
Ostatnia modyfikacja: środa, 17. Styczeń 2018 - 8:19

Zapraszamy do udziału w XLII Studenckiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej w dniu 07.06.2018 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów oraz doktorantów.

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 180111083152_ulotka_skn2018_czestochowa.pdf91.94 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: poniedziałek, 8. Styczeń 2018 - 9:33
Ostatnia modyfikacja: środa, 17. Styczeń 2018 - 8:19

Szanowni Państwo!

Przypominam o możliwości składania wniosków o nagrodzenie w Konkursie o nagrodę Dziekana WBMiZ za wyróżniające się prace dyplomowe.

Zgłoszone do konkursu mogą być prace wykonane w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, I i II stopnia, na kierunku studiów prowadzonym na WBMiZ, złożone bez przesunięcia terminu oddania pracy, ocenione na stopień bardzo dobry.

Wniosek powinien zawierać:

- imię i nazwisko autora(ów), dane kontaktowe (np. nr tel., e-mail),

- pracę dyplomową,

- opinię promotora pracy,

- opinię recenzenta pracy,

- kopię protokołu z obrony pracy dyplomowej,

- dodatkowe informacje bezpośrednio związane z pracą dyplomową (np. publikacje, referaty, zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, wzory  

  przemysłowe itd.)

Termin składania wniosków został przedłużony do dnia 17 stycznia 2018.

Wnioski należy składać w pokoju 224.

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 180108093324_151217_regulamin.pdf1.5 MB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: piątek, 22. Grudzień 2017 - 13:36
Ostatnia modyfikacja: środa, 17. Styczeń 2018 - 8:19

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Biznesowej pt.: Inżynieria Przyszłości 2018. Innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu organizowanej przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, z siedzibą w Radomiu we współpracy z Business Centre Club, która odbędzie się 15-16 maja 2018 roku w hotelu „Panorama” w Mszczonowie.

Zakres tematyczny Konferencji obejmuje takie obszary badawcze jak:

 •         Innowacyjne systemy automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych;
 •         Zaawansowane hybrydowe technologie inżynierii materiałowej;
 •         Innowacyjne systemy wspomagania bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego;
 •         Zaawansowane techniki projektowania, wytwarzania i kontroli prototypowych maszyn i urządzeń technicznych;
 •         Systemy wspomagania innowacji w transferze wiedzy z nauki do gospodarki.

Zapraszamy na stronę Konferencji: http://www.futureengineering.itee.radom.pl w celu poznania szczegółów oraz dokonania rejestracji.

 

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 171222133657_zaproszenie.pdf2.36 MB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: wtorek, 19. Grudzień 2017 - 14:17
Ostatnia modyfikacja: środa, 17. Styczeń 2018 - 8:19

Oddział PAN w Poznaniu ogłosił VI edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2017 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej.

Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach działania Akademii, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:

- nauk humanistycznych i społecznych,

- nauk biologicznych i rolniczych,

- nauk ścisłych i nauk o Ziemi,

- nauk technicznych,

- nauk medycznych.

Pięcioosobowe komisje oceniające, dla ww. obszarów, nominują do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne oraz dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu w dniu 24 maja 2018 r.

 

Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie do 10 marca 2018 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu (regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www Oddziału (http://www.pan.poznan.pl/ ).

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: wtorek, 19. Grudzień 2017 - 13:01
Ostatnia modyfikacja: środa, 17. Styczeń 2018 - 8:19

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców oraz za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/18.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w pierwszej kategorii wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszego wydziału -  Instytutu Technologii Materiałów – Pani dr inż. Monika Dobrzyńska-Mizera oraz Pan dr inż. Mateusz Barczewski.

W drugiej z wymienionych kategorii wyróżniona została studentka kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji  Pani Małgorzata Ignasiak.

Serdeczne gratulacje!

 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-wynikow-konkursu-o-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow_20171212.html

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_12/374cdf06a13783767e2aeb9e050dc47a.pdf

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: wtorek, 19. Grudzień 2017 - 13:06
Ostatnia modyfikacja: środa, 17. Styczeń 2018 - 8:19

Konkurs - doktoranci!

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 171219130637_doc20171218131204.pdf2.52 MB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: środa, 8. Listopad 2017 - 7:44
Ostatnia modyfikacja: środa, 17. Styczeń 2018 - 8:19

Studenci 1 semestru studiów stacjonarnych!

Uprzejmie informujemy, że kurs e-learningowy Usługi biblioteczne i informacyjne jest dostępny na stronie https://moodle.put.poznan.pl/ lub ze strony Biblioteki PP, w zakładce elearning.
Należy::

 1. Zapoznać się z kursem: poczytać, pooglądać filmiki, sprawdzić linki.
 2. W terminie od 15.01.2018 do 11.02.2018 podejść do rozwiązania testu zaliczeniowego, który składa się z pięciu pytań.
 3. Aby zaliczyć należy mieć co najmniej 3 poprawne odpowiedzi.Na rozwiązanie są 4 minuty.
 4. Jeśli za pierwszym razem nie uda  się osiągnąć wymaganej liczby punktów można podejść drugi raz po pół godzinie. Liczy się najwyższa ocena.
 5. Aby móc otworzyć test zaliczeniowy konieczne jest ukończenie kursu. Oznacza to, że każdy z punktów w kursie musi być przeczytany.
 6. Po rozwiązaniu testu wynik zostanie wysłany automatycznie.
 7. Studenci z indeksami elektronicznymi zostaną powiadomieni o wpisie poprzez system e-proto.

mgr Karolina Popławska
Kustosz dyplomowany
Kierownik Oddziału Informacji Naukowej
Biblioteka Politechniki Poznańskiej

mgr inż. Krzysztof Dyrka
specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego
Utworzono: środa, 4. Styczeń 2017 - 11:02
Ostatnia modyfikacja: środa, 17. Styczeń 2018 - 8:19

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 stycznia 2017 r. wszystkie sprawy związane z kształceniem i stypendiami dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (sem. 6 i 7 I stopnia oraz sem. 1-3 II stopnia) zostały przeniesione do Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych pok. 213.

INFORMACJA NIE DOTYCZY STUDENTÓW Z PROGRAMU ERASMUS+ (obcokrajowców)

inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych