Aktualności

Utworzono: czwartek, 8. Czerwiec 2017 - 8:26
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 12. Czerwiec 2017 - 12:55

25.05.2017 - rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

03.07.2017 r. - koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

do 07.07.2017 r. - udostępnienie kandydatom informacji o wynikach I tury kwalifikacji

14.07.2017 r. (do godz. 13:00) - ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych w I turze kwalifikacji, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

17.07.2017 r. - publikacja I list przyjętych na studia

19.07.2017 r. - ostateczny termin poszerzenia preferencji przez osoby nieprzyjęte na żaden kierunek w I turze o kierunki, na których są wolne miejsca

20.07.2017 r. - udostępnienie kandydatom informacji o wynikach II tury kwalifikacji

21.07.2017 r. (do godz.13:00) - ostateczny termin złożenia aktualnego podania dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych w II turze kwalifikacji, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

24.07.2017 r. - publikacja II list przyjętych na studia

05.09.2017 r. - rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji kandydaci składają komplet wymaganych dokumentów w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technoligii Chemicznej przy ulicy Berdychowo 4 w Poznaniu w wyznaczonych terminach.

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. Należy jednak pamiętać, że dostarczone powinny być oryginały dokumentów w celu sporządzenia poświadczonych kopii lub dokumenty poświadczone notarialnie.

Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. W takim przypadku należy upewnić się, że w teczce znajduje się wymagany komplet dokumentów wraz z poświadczonymi notarialnie kopiami dowodu osobistego, świadectwa dojrzałości.

Wymagane dokumenty:  https://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/wymagane-dokumenty

 

Adres do wysyłki:

Centralna Komisja Rekrutacyjna

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: środa, 26. Kwiecień 2017 - 9:45
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 12. Czerwiec 2017 - 12:55

W związku z § 1 ust. 3 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej Zarządzenie Nr 22 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 28 września 2016 r. (RO/IX/22/2016) została powołana Centralna Komisja ds. Miejsc w Domach Studenckich (CKMDS).

W związku z powyższym zmienia się procedura składania wniosków i przyznawania miejsc w domach studenckich Politechniki Poznańskiej.
Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim studenci składają w Zintegrowanym Centrum Obsługi PP ul. Piotrowo 3, pokój 13 (budynek z zegarem).

W załączeniu szczegółowy Tryb przyznawania miejsc w domach studenckich Politechniki Poznańskiej na rok akademicki 2017/2018.

mgr inż. Irena Heimrath
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: piątek, 14. Kwiecień 2017 - 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 12. Czerwiec 2017 - 12:55

Rekrutacja na studia doktoranckie - Wydział Budowy Maszyn i Zarzązdania

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 170510081316_ogloszenie_rekrutacja_1.pdf386.77 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: środa, 26. Kwiecień 2017 - 11:34
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 12. Czerwiec 2017 - 12:55

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wydział Fizyki Technicznej oraz Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej ogłaszają rekrutację na INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE (ISD) NAUKA o MATERIAŁACH (NoM) w roku akademickim 2017/2018.

Pliki:
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: poniedziałek, 12. Czerwiec 2017 - 12:55
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 12. Czerwiec 2017 - 12:58

Studia skierowane są dla osób chcących uzupełnić i rozszerzyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie szybko rozwijającej się metrologii współrzędnościowej.

Głównym celem studiów podyplomowych jest umożliwienie zdobycia oraz pogłębienia wiedzy przydatnej na stanowiskach związanych z obsługą współrzędnościowych systemów pomiarowych.

Zajęcia w formie laboratoriów i wykładów skierowane są dla osób z wykształceniem wyższym inżynierskim lub magisterskim.

http://www.zmisp.mt.put.poznan.pl

 

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 170612125517_plakat_studium.pdf1.74 MB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: wtorek, 6. Czerwiec 2017 - 7:36
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 12. Czerwiec 2017 - 12:55

Polskie innowacje na PP

Pliki:
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: wtorek, 6. Czerwiec 2017 - 7:32
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 12. Czerwiec 2017 - 12:55

Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych PAN – przesunięty termin zgłoszeń – 17 czerwca br.

Rozpoczął się nabór na warsztaty dla doktorantów Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych PAN.

KMT AMU powstała z myślą o młodych naukowcach na wczesnym etapie kariery, jakim są studia doktoranckie, a jej głównym celem będzie rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy naukowej. Tegoroczna edycja skierowana jest głównie do naukowców, którzy swoje zainteresowania skupiają wokół nauk rolniczych, biologicznych, chemicznych, medycznych i matematycznych.

W trakcie warsztatów planowane jest przeprowadzenie szkoleń o następującej tematyce:

•             prezentacja projektów naukowych (NCBiR/NCN),

•             analiza statystyczna wyników badań,

•             emisja głosu.

Warsztaty będą prowadzone w trzech dziesięcioosobowych grupach, co pozwoli na indywidualne podejście prowadzącego do każdego z uczestników.

KMT AMU odbędzie się w dniach 27-30 września 2017 roku w Jabłonnie k. Warszawy

Nabór wniosków potrwa do 17 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie wyników naboru 20 czerwca 2017 r.

Ostateczny termin dokonania opłaty zjazdowej 25 czerwca 2017 r.

Więcej informacji na stronie: http://kmtamu.com.pl W razie pytań prosimy o kontakt: biuro@kmtamu.com.pl

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: czwartek, 1. Czerwiec 2017 - 9:04
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 12. Czerwiec 2017 - 12:55

V konkurs na najlepszą pracę naukowa i wdrożenie z obszaru obronności.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: środa, 24. Maj 2017 - 14:06
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 12. Czerwiec 2017 - 12:55

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ DZIAŁ INFORMACJI PATENTOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSACH:

·       na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej

·       na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym przemysłowej

·       na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej

·       na plakat

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 170524140604_patenty_konkurs.pdf107.57 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: wtorek, 30. Maj 2017 - 13:19
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 12. Czerwiec 2017 - 12:55

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 170530131907_asystent_-_kat.pdf311.43 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: poniedziałek, 29. Maj 2017 - 7:57
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 12. Czerwiec 2017 - 12:55

Prof. Vitaliy Maksymenko z National Technical University of Ukraine „Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

1 wykład: Lecture at the Department of Biomedical Engineering: Education programs of the Faculty of Biomedical Engineering Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute (Erasmus perspective)

29 maja 2017, godz. 11.45 – 13.30, sala 123 BT Piotrowo

2 wykład:  Lecture at the Department of Biomedical Engineering: Scientific opportunities of the Faculty of Biomedical Engineering Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute (HORYZON  2020 perspectives)

30 maja 2017, godz. 11.45 – 13.30, sala 123 BT Piotrowo

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 170529075752_prof_maksymenko_kpi_visit_vtj.pdf322.63 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: środa, 24. Maj 2017 - 10:09
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 12. Czerwiec 2017 - 12:55

Trzecia edycja konkursu FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich Wyższych Uczelni Technicznych w Polsce i tematycznie jest związany z konferencją: "Fabryka Przyszłości - w drodze do przemysłu 4.0”.

Na stronie www.przemysl40.pl w zakładce dla studentów, znajdują się wszelkie informacje konkursowe, w tym regulamin z zasadami konkursu i formularz zgłoszenia.

Organizatorami konkursu oraz konferencji są firmy: BALLUFF, FANUC, WAGO-ELWAG i LAPP KABEL.

Pliki:
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: środa, 22. Marzec 2017 - 11:04
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 12. Czerwiec 2017 - 12:55

Szanowni Państwo!

Zapraszam do udziału w VI Konferencji Naukowej „Innovations in Biomedical Engineering – IiBE’2017” (www.iibe.pl), która odbędzie się w dniach 19 ÷ 20.10.2017 r. w Zabrzu. Konferencja organizowana jest przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej. Zgłoszone i zaakceptowane prace (8 str.) zostaną opublikowane w monografii „Innovations in Biomedical Engineering” wydanej przez wydawnictwo Springer.

W ramach konferencji organizowany jest również konkurs „Innowator Inżynierii Biomedycznej”. Jego celem jest pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez zgłaszanie pomysłów o dużym potencjale komercyjnym w obszarze technologii medycznych. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.iibe.pl.

Marek Gzik

Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

Przewodniczący Komitetu Naukowego

 

 

mgr Kamila Czerniak
specjalista ds. administracyjnych i finansowych
Utworzono: środa, 4. Styczeń 2017 - 11:02
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 12. Czerwiec 2017 - 12:55

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 stycznia 2017 r. wszystkie sprawy związane z kształceniem i stypendiami dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (sem. 6 i 7 I stopnia oraz sem. 1-3 II stopnia) zostały przeniesione do Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych pok. 213.

INFORMACJA NIE DOTYCZY STUDENTÓW Z PROGRAMU ERASMUS+ (obcokrajowców)

inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych