Postępowania awansowe: Doktoraty


Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa
mgr inż. Mateusz Sopata
Wytwarzanie i właściwości nanokrystalicznych stopów i kompozytów na bazie tantalu
Formation and properties of tantalum-based nanocrystalline alloys and composites

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Grzegorz Adamek, Politechnika Poznańska
Streszczenie: Strzeszczenie PL

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Maria Sozańska, Politechnika Śląska Recenzja
dr hab. inż. Dariusz Oleszak, Politechnika Warszawska Recenzja


Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Michał Kowal
Predykcja i kompensacja odkształceń termicznych przekładni śrubowo – tocznych w posuwowych napędach obrabiarek sterowanych numerycznie
Prediction and compensation of thermal deformations of the ball screw transmission in machine tools

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Roman Staniek, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Tomasz Bartkowiak, Politechnika Poznańska
Streszczenie: Streszczenie PL ENG

Recenzenci:
dr hab. inż. Mirosław Pajor, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja
prof. dr hab. inż. Janusz Śliwka, Politechnika Śląska w Gliwicach Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
piątek, 29. Maj 2020

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Jakub Wojciechowski
Wyznaczanie pozycji obiektów w otoczeniu robota przemysłowego na podstawie zdjęć i chmur punktów
Pose estimation of objects in the surroundings of industrial robots based on images and point clouds

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Olaf Ciszak, Politechnika Poznańska
Streszczenie: Jakub Wojciechowski

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja
dr hab. inż. Czesław Łukianowicz, Politechnika Koszalińska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
piątek, 28. luty 2020

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Mariusz Bożek
Ocena efektywności procesu wytwarzania z uwzględnieniem wybranych aspektów kontroli jakości
Evaluation of the effectiveness of a manufacturing process by applying selected aspects of quality control

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Agnieszka Kujawińska, Politechnika Poznańska
Streszczenie: Streszczenie PL
Streszczenie: Streszczenie EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Bożena Skołud, Politechnika Śląska Recenzja
dr hab. inż. Anna Budruk, Politechnika Wrocławska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
piątek, 20. Grudzień 2019

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, mechanika
mgr inż. Michał Grenda
Wytrzymałość i stateczność miejscowa belek cienkościennych o zmodyfikowanych przekrojach ceowych
Strength and local buckling of thin-walled beams with modified C-sections

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, mechanika

Promotor:
dr hab. inż. Piotr Paczos, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr Marcin Rodak, Politechnika Poznańska
Streszczenie: Streszczenie pracy

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Recenzja
prof. dr hab. inż. Maria Kotełko, Politechnika Łódzka Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
piątek, 29. Listopad 2019

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Patrycja Bałdowska-Witos
Ocena skuteczności materiałowej wybranych faz cyklu produkcyjnego kształtowania butelek do napojów z PET i PLA
Evaluating the material effectiveness of selected phases of the production cycle for shaping PBT and PLA beverage bottles

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, Uniwersytete Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Promotor pomocniczy:
dr hab. Katarzyna Markowska, Politechnika Śląska
Streszczenie: Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzenci:
dr hab. inż. Marek Macko, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Recenzja
prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Politechnika Lubelska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
piątek, 25. Październik 2019

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, mechanika
mgr inż. Eligiusz Idczak
Optymalizacja topologiczna dwufazowych metamateriałów auksetycznych
Topology optimization of two-phase auxetic metamaterials

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, mechanika

Promotor:
dr hab. Tomasz Stręk, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Hubert Jopek, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak, Politechnika Łódzka Recenzja
prof. dr hab. Andrzej Radowicz, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
piątek, 27. Wrzesień 2019

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Piotr Owczarek
Badania zastosowania systemu wizyjnego do nadążnego sterowania manipulatorem
Research on the use of a vision system for the follow-up manipulator control

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
dr hab. inż. Mirosław Pajor, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny W Szczecinie Recenzja
dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP, Politechnika Poznańska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
piątek, 27. Wrzesień 2019

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, mechanika
mgr inż. Piotr Tutak
Naprężenia termiczne w chłodnicach powietrza doładowanego powstające w procesie ich walidacji
Thermal stresses in the charge air coolers generated during the validation process

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, mechanika

Promotor:
dr hab. Tomasz Stręk, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Paweł Fritzkowski, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
dr hab. Artur Maciąg, Politechnika Świętokrzyska Recenzja
dr hab. inż. Dariusz Perkowski, Politechnika Białostocka Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
piątek, 27. Wrzesień 2019

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Kazimierz Czapczyk
Badania właściwości mechanicznych i tribologicznych nanokompozytowej powłoki Ni-P/Si3N4 osadzanej metodą redukcji chemicznej na stopie aluminium AW-7075 stosowanym na części maszyn
Investigations of mechanical and tribological properties of nanocomposite Ni-P/Si3N4 coating deposited by chemical reduction method on aluminum alloy AW-7075 used on machine parts

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Piotr Siwak, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Maria Trzaska, Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie Recenzja
dr hab. inż. Nornert Radek, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
piątek, 5. Lipiec 2019

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Tadeusz Chwalczuk
Warstwa wierzchnia stopu Inconel 718 po toczeniu ze wspomaganiem laserowym
Surface layer of Inconel 718 after laser assisted turning

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Damian Przestacki, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
dr hab. inż. Jan Burek, Politechnika Rzeszowska Recenzja
dr hab. inż. Norbert Radek, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
piątek, 31. Maj 2019

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Paweł Grobelny
Ocena wybranych parametrów topografii powierzchni materiałów metalowych otrzymanych technikami przyrostowymi
Evaluation of selected parameters of surface topography of metal materials obtained by additive techniques

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Natalia Makuch-Dziarska, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, Politechnika Rzeszowska Recenzja
dr hab. Grzegorz Królczyk, Politechnika Opolska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 12. Kwiecień 2019

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Karol Grochalski
Kompensacja wpływu warunków termicznych na profilometryczne pomiary nierówności powierzchni
Compensation of the thermal conditions influence on the profilometric surface asperities measurements

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Bartosz Gapiński, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Paweł Pawlus, Politechnika Rzeszowska Recenzja
dr hab. inż. Czesław Łukianowicz, Politechnika Koszalińska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 14. Grudzień 2018

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Katarzyna Peta
Ocena lutowanych połączeń w samochodowych wymiennikach ciepła za pomocą sztucznych sieci neuronowych
Evaluation of brazed joints in automotive heat exchangers using artificial neural networks

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Jan Żurek, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Adam Piasecki, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Bożena Skołud, Politechnika Śląska Recenzja
dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 16. Listopad 2018

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa
mgr inż. Kamil Kowalski
Otrzymywanie i właściwości ultradrobnoziarnistych biokompozytów na bazie magnezu i bioceramiki
Preparation and properties of ultrafine-grained biocomposites based on magnesium and bioceramics

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
dr hab. inż. Tomasz Brylewski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Recenzja
dr hab. inż. Dariusz Oleszak, Politechnika Warszawska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 21. Wrzesień 2018

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Robert Koteras
Wpływ łączenia skanów na dokładność pomiaru skanerem optycznym
The effect of combining scans on the accuracy of the measurement with an optical scanner

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Andrzej Gessner, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 27. Kwiecień 2018

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Damian Grajewski
Badanie interakcji dotykowej w rzeczywistości wirtualnej z zastosowaniem robota typu Delta
Study of tactile interaction in Virtual Reality using Delta robot

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Filip Górski, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, Politechnika Wrocławska Recenzja
dr hab. inż. Mirosław Pajor, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 26. Styczeń 2018

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Wiesław Kuczko
Sposób szybkiego wytwarzania kompozytowych modeli z tworzyw sztucznych
Rapid method of fabrication of composite plastic models

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Olaf Ciszak, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 26. Styczeń 2018

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Frederik Stefański
Badania wzmacniacza elektropneumatycznego typu dysze–przesłona z przetwornikiem piezoelektrycznym
Research of an electro-pneumatic flapper-nozzle type valve driven by a piezoelectric actuator

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
dr hab. inż. Mirosław Pajor, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż. Olaf Ciszak, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 22. Grudzień 2017

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa
mgr inż. Monika Dobrzyńska-Mizera
Struktura i właściwości izotaktycznego polipropylenu modyfikowanego żywicą siloksanowo-silseskwioksanową i pochodnymi sorbitoli
Structure and properties of isotactic polypropylene modified with siloxane-silsesquioxane resin and sorbitol derivatives

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr Maria Laura Di Lorenzo, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) we Włoszech
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
dr hab. inż. Aleksander Prociak, Politechnika Krakowska Recenzja
dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, Politechnika Warszawska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 24. Listopad 2017

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Justyna Trojanowska
Metodyka wieloregułowego harmonogramowania przepływu produkcji w systemie produkcyjnym ze zidentyfikowanym zasobem krytycznym
Methodology of multi-rule production flow scheduling in a production system with an identified critical resource

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Edward Pająk, em. Politechnika Poznańska


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Bożena Skołud, Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. inż. Olaf Ciszak, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 24. Listopad 2017

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Paweł Lisiak
Nowa technologia obróbki rowków pod pierścienie oraz powierzchni walcowych tłoków silników samochodów osobowych
New technology of machining pistons rings and cylinder surface of pistons for passenger car engines

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Paweł Twardowski, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Szymon Wojciechowski, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Andrzej Sokołowski, Politechnika Śląska w Gliwicach Recenzja
dr hab. inż. Bartosz Powałka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 22. Wrzesień 2017

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Tomasz Bartkowiak
Dokładność montażu korpusowych zespołów obrabiarkowych
Assembly accuracy of machine tool frame components

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Roman Staniek, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Andrzej Gessner, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. dr h. c. muli Wojciech Kacalak, Politechnika Koszalińska Recenzja
prof. zw. dr hab. inż. dr h. c. multi Krzysztof Marchelek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 7. Lipiec 2017

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Krzysztof Knop
Ocena kontroli jakości wyrobów w przemyśle elektromaszynowym
Evaluation of the quality inspection in the electromechanical industry

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. n. techn. i n. ekonom. dr hab. inż. Stanisław Borkowski, Politechnika Częstochowska


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
dr hab. inż. Beata Starzyńska, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 28. Kwiecień 2017

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa
mgr inż. Artur Kościuszko
Wielowarstwowe samowzmocnione kompozyty polipropylenowe z napełniaczem drewnopochodnym – wytwarzanie, struktura i właściwości
Multi-layer self-reinforced polypropylene composites with the wood filler – manufacturing, structure and properties

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jacek Kaczmar, Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 28. Kwiecień 2017

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, mechanika
mgr inż. Jakub Grabski
Zastosowanie wybranych metod bezsiatkowych w analizie przepływów w pofalowanych przewodach
Application of selected meshless methods for analysis of flows in wavy conduits

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, mechanika

Promotor:
prof. dr hab. inż. Jan Kołodziej, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Magdalena Mierzwiczak, Politechnika Poznańska
Streszczenie: EN
Streszczenie: PL

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kosma, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu Recenzja
dr hab. Artur Maciąg, Politechnika Świętokrzyska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 16. Grudzień 2016

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Magdalena Suchora - Kozakiewicz
Napięcia międzyfazowe w procesie recyklingu metalowych tworzyw kompozytowych z osnową aluminiową
Interfacial tensions in recycling process of metal composites with aluminium matrix

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Jacek Jackowski, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Paweł Szymański, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Janusz Grabian, Akademia Morska w Szczecinie Recenzja
prof. dr hab. Mariusz Holtzer, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 16. Grudzień 2016

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Michał Jakubowicz
Badanie dokładności odwzorowania zarysu okrągłości za pomocą pneumatycznego przetwornika długości ze szczelinową dyszą pomiarową
Accuracy of roundness contour mapping by air gauge with slotted nozzle

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Czesław Jermak, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
dr hab. inż. Małgorzata Poniatowska, Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 25. Listopad 2016

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Bartosz Minorowicz
Badania zastosowania stopu z magnetyczną pamięcią kształtu w przetworniku pozycjonującym
Research on application of magnetic shape memory alloy in positioning actuator

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf, Politechnika Świętokrzyska
dr hab. inż. Olaf Ciszak, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 28. Październik 2016

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa
mgr inż. Joanna Olejniczak
Struktura i właściwości poliamidu 6 modyfikowanego haloizytowymi nanorurkami
The structure and properties of polyamide 6 modified by halloysite nanotubes

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
dr hab. inż. Marek Szostak, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Józef Koszkul, Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 28. Październik 2016

Strony