Galeria

Erasmus+ - innowacyjny program nauczania matematyki

14 czerwca br. wraz z Publiczną Szkołą Podstawową w Ziminie (Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi) byliśmy współorganizatorami konferencji, która była jednocześnie zakończeniem projektu Erasmus+ - akcja KA2- współpraca szkół w zakresie partnerstwa strategicznego.
Projekt „Z matematyką za pan brat-wymiana doświadczeń w celu stworzenia, wykorzystania i upowszechnienia innowacyjnego programu nauczania matematyki” miał na celu podniesienie umiejętności matematycznych wśród czterech krajów z Unii Europejskiej poprzez wymianę doświadczeń, wzrost kompetencji interkulturowych i dodatkowe wyjazdy zagraniczne.
Nauczyciele ze szkół objętych projektem (Polska, Włochy, Turcja i Węgry)opracowali innowacyjny program dodatkowych zajęć matematyki wraz ze scenariuszami do tych zajęć oraz „Zbiór zadań”, zaś uczniowie stworzyli „Słowniczek pojęć matematycznych”.
W konferencji uczestniczyli:
1. Piotr Siwak – przewodniczący Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi, przedstawiciel organu prowadzącego Publiczną Szkołę Podstawową w Ziminie.
2. Przemysław Hęćka – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ziminie
3. Bogdan Kemnitz – wójt gminy Kleszczewo
4. Koordynatorzy ze szkół partnerskich uczestniczących w projekcie matematycznym:
a) Włochy – Christiano Nogara,
b) Węgry – Piter Monok,
c) Turcja – Leman AKGÖL.
5. Nauczyciele matematyki ze Szkół wielkopolskich:
A) Agnieszka Semik – szkoła Bonum Futurum w Tulcach
B) Hubert Staniszewski – szkoła w Dominowie
6. Nauczyciele prowadzący konferencję:
A) koordynator projektu z Polski – Monika Więckowska,
B) nauczyciel matematyki – Weronika Bartkowiak,
C) nauczyciel języka angielskiego –Klaudia Grzesiecka.

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania zorganizował zajęcia dla grupy 38 dzieci:
- „I ty możesz zostać odlewnikiem” – Zakład Odlewnictwa – dr inż. Magdalena Suchora-Kozakiewicz oraz dr inż. Krzysztof Grześkowiak,
- „Cuda w Laboratorium Tworzyw Sztucznych” – Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych – dr inż. Kinga Mencel,
- „Klocki lego na poważnie – mały inżynier potrafi” – mgr inż. Adam Patalas.
Serdeczne podziękowania dla prowadzących laboratoria i studentek: Agaty Wiśniewskiej, Weroniki Dzieżyk, Justyny Leciejewskiej i Martyny Dembowiak, które tego dnia opiekowały się międzynarodową grupą dzieci Erasmus+!