Galeria

Wizyta w National Technical University of Ukraine „Kyiv Polytechnic Institute”

Na przełomie sierpnia i września delegacja Politechniki Poznańskiej odwiedziła Politechnikę Kijowską - National Technical University of Ukraine  „Kyiv Polytechnic Institute”.

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania reprezentowany był przez dziekana dr. hab. inż. Olafa Ciszaka, prof. nadzw. i dr. hab. inż. Jarosława Jakubowicza, prof. nadzw.

Celem wizyty było podpisanie umowy o podwójnym  dyplomowaniu na kierunku „mechanika i budowa maszyn” dla studiów II stopnia oraz nawiązanie współpracy w obszarach „inżynierii biomedycznej”.

W trakcie licznych seminariów, spotkań, wizyt w laboratoriach oraz politechnicznym muzeum techniki dyskutowano i uszczegóławiano dalsze kroki mające doprowadzić do efektywnej współpracy pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

W ramach przyszłych działań planuje się wymianę kadry naukowo-dydaktycznej, studentów, doktorantów, kół naukowych, a także wymianę kulturalną pomiędzy politechnikami.

 

Drodzy Studenci!

Pierwszy krok został zrobiony, kolejne należą do Was!

Zachęcamy do skorzystania z możliwości uzyskania podwójnego dyplomu - piszemy tylko jedna pracę ;-)