Informacje Rekrutacja

Kryteria rekrutacji - studia niestacjonarne II stopnia
Utworzono: 20.06.29 13:40
Ostatnia modyfikacja: 20.06.29 13:40

Kryteria rekrutacji

W rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 podstawą przyjęcia na studia niestacjonarne drugiego stopnia jest średnia ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Uwagi:
Dokument związany:
Uchwała Nr 230/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2020/2021

mgr inż. Krzysztof Dyrka
specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego
Ulotki informacyjne Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Utworzono: 16.02.23 10:29
Ostatnia modyfikacja: 20.07.07 14:17

Ulotki w trakcie modernizacji

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Kontakt
Utworzono: 15.02.09 11:50
Ostatnia modyfikacja: 15.02.09 11:50

W sprawach dotyczących rekrutacji:
mgr Beata Czerkas 61 665 27 55
beata.czerkas@put.poznan.pl

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Filmy promocyjne WIM
Utworzono: 15.10.14 12:12
Ostatnia modyfikacja: 20.06.03 13:06

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Rejestracja
Utworzono: 13.04.08 12:34
Ostatnia modyfikacja: 20.07.07 14:31

Na Politechnice Poznańskiej obowiązuje rekrutacja elektroniczna.

Jeśli nie zarejestrujesz się w systemie rekrutacyjnym – nie masz prawa uczestniczyć w rekrutacji!

 

Rejestrujesz się tylko raz – twoje konto pozostaje, następnie już tylko logujesz się.

Zapamiętaj swoje hasło i maila!

W razie potrzeby istnieje możliwość zresetowania hasła.

 

Na utworzonym przez siebie koncie masz podgląd na wypełnione przez siebie dane, swój status, dokonaną opłatę, termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej (dotyczy II stopnia).

 

Na Politechnice Poznańskiej obowiązuje jedna opłata rekrutacyjna niezależnie od liczby wybranych kierunków.

Pamiętaj – nie wybieraj kierunków pochopnie!

Niektóre z nich „brzmią” podobnie – zapoznaj się z ich dokładnym opisem zanim dokonasz ostatecznego wyboru (link do kierunków kształcenia).

Obowiązuje „zasada preferencyjności”, nie ustawiaj zatem wybranych przez siebie kierunków w porządku alfabetycznym lub na „chybił-trafił” .

Pamiętaj, że pierwszy wybrany przez Ciebie kierunek uznany jest za priorytetowy.

Przemyśl swoją decyzję!

Wgraj swoje zdjęcie do systemu !

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Kwalifikacja
Utworzono: 13.04.08 12:35
Ostatnia modyfikacja: 20.07.07 14:36

W postępowaniu kwalifikacyjnym korzystamy z listy rankingowej, sporządzonej na podstawie Waszych świadectw dojrzałości.

Tu sprawdzisz swoją liczbę uzyskanych punktów - https://www.put.poznan.pl/pl/rekrutacja/kalkulator

Jeśli liczba punktów uzyskanych przez Ciebie w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wystarczająca na danym kierunku, uzyskujesz status zakwalifikowany.

Status zakwalifikowany oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów zostaniesz przyjęty na pierwszy rok studiów. W przypadku kwalifikacji na kierunek z niższej preferencji, po dostarczeniu dokumentów, nadal masz szansę być przyjętym na kierunek z wyższej preferencji (na którym masz status rezerwowy).

Satus rezerwowy oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów, nadal masz szansę być przyjętym na ten kierunek. Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez kandydatów, zostaną tam wolne miejsca.

Status nieprzyjęty oznacza, że nie jesteś brany pod uwagę przy przyjęciu na ten kierunek.

Terminy dostarczenia dokumentów podane w harmonogramie są nieprzekraczalne!

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Przyjęcie
Utworzono: 13.04.08 12:37
Ostatnia modyfikacja: 13.07.30 10:01

Nie musisz osobiście przynosić dokumentów, pamiętaj tylko o podpisaniu podania.

Kompletne dokumenty możesz przesłać pocztą, w wyznaczonym w harmonogramie terminie (decyduje data stempla pocztowego).

Lista osób przyjętych umieszczana jest na stronie głównej Politechniki Poznańskiej.

Jednocześnie wysyłamy do Was pisemną informację – decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu. Jest to list polecony „za potwierdzeniem odbioru”.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Odwołania
Utworzono: 13.04.08 12:37
Ostatnia modyfikacja: 13.05.09 13:31

Od każdej decyzji przysługuje Ci prawo odwołania się – masz na to 14 dni od dnia podpisania odbioru listu poleconego.

Odwołanie kierujesz do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  i dołączasz do niego kopię decyzji, od której się odwołujesz. Termin składania odwołań podany jest w harmonogramie.

Pamiętaj, że swoje odwołanie musisz właściwie uzasadnić!

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych