Statyk Wydział Kontakt

Polski
Tekst: 

Politechnika Poznańska
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

ul. Piotrowo 3
60 – 965 Poznań

tel. + 48 61 665 2360
fax. +48 61 665 2363

e–mail: office_dmef@put.poznan.pl

DZIEKANAT - studia stacjonarne - tel. + 48 61 665 2362

DZIEKANAT - studia niestacjonarne - tel. + 48 61 665 2361