Limity prac dyplomowych

Studia: Stacjonarne
Stopień: I
Prowadzący Kierunek / specjalność Przykładowe tematy Miejsca zajęte
prof. dr hab.
Ewa Stachowska
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
3 z 3
dr hab. inż.
Jacek Buśkiewicz
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
2 z 2
dr hab.
Tomasz Stręk
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
1 z 1
dr inż.
Tomasz Bartkowiak
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
0 z 1
dr
Agnieszka Fraska
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
1 z 2
dr inż.
Jakub Grabski
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
3 z 3
dr inż.
Michał Jakubowicz
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
2 z 2
dr inż.
Małgorzata Jankowska
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
0 z 4
dr inż.
Hubert Jopek
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
0 z 1
dr inż.
Dawid Kucharski
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
1 z 2
dr inż.
Piotr Siwak
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
0 z 2
dr inż.
Grażyna Sypniewska - Kamińska
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
0 z 3
dr
Tomasz Walczak
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
3 z 3
dr inż.
Marcin Wiśniewski
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
1 z 2
dr hab. inż.
Jacek Buśkiewicz
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Protetyka (PR)
3 z 3
dr hab. inż.
Jarosław Jakubowicz
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Protetyka (PR)
0 z 1
dr hab.
Tomasz Stręk
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Protetyka (PR)
1 z 1
dr inż.
Grzegorz Adamek
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Protetyka (PR)
0 z 1
dr
Agnieszka Fraska
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Protetyka (PR)
2 z 2
dr inż.
Filip Górski
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Protetyka (PR)
2 z 2
dr inż.
Jakub Grabski
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Protetyka (PR)
2 z 2
dr inż.
Hubert Jopek
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Protetyka (PR)
1 z 1
dr inż.
Monika Knitter
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Protetyka (PR)
2 z 2
dr inż.
Roman Konieczny
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Protetyka (PR)
0 z 2
dr inż.
Danuta Matykiewicz
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Protetyka (PR)
0 z 2
dr inż.
Andrzej Miklaszewski
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Protetyka (PR)
0 z 2
dr inż.
Katarzyna Niespodziana
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Protetyka (PR)
0 z 1
dr inż.
Grażyna Sypniewska - Kamińska
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Protetyka (PR)
0 z 1
dr inż.
Maciej Tuliński
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Protetyka (PR)
0 z 1
dr
Tomasz Walczak
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Protetyka (PR)
2 z 2
dr inż.
Radosław Wichniarek
Inżynieria Biomedyczna (IBM),
Protetyka (PR)
"Opracowanie metodyki wytwarzania przyrostowego kompozytu do budowy ortez"
"Prototypowanie multimedialnego trenażera rehabilitacyjnego"
1 z 1
prof. dr hab.
Mieczysław Jurczyk
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
2 z 2
prof. dr hab. inż.
Tomasz Sterzyński
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 2
dr hab. inż.
Karol Bula
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 2
dr hab. inż.
Dorota Czarnecka - Komorowska
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 1
dr hab. inż.
Jarosław Jakubowicz
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 1
dr hab. inż.
Michał Kulka
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 2
dr hab. inż.
Marek Nowak
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 2
dr hab.
Izabela Szafraniak - Wiza
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 3
dr hab. inż.
Marek Szostak
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
1 z 1
dr inż.
Grzegorz Adamek
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 2
dr
Mateusz Balcerzak
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 3
dr inż.
Mateusz Barczewski
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 2
dr inż.
Aneta Bartkowska
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
3 z 3
dr inż.
Piotr Dziarski
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 2
dr inż.
Wojciech Gęstwa
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 2
dr inż.
Tomasz Kachlicki
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 3
dr inż.
Monika Knitter
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 2
dr inż.
Natalia Makuch - Dziarska
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
2 z 2
dr inż.
Danuta Matykiewicz
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 1
dr inż.
Kinga Mencel
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 2
dr inż.
Andrzej Miklaszewski
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 1
dr inż.
Katarzyna Niespodziana
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
1 z 2
dr inż.
Adam Piasecki
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 2
dr inż.
Mikołaj Popławski
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 2
dr inż.
Maciej Tuliński
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 2
dr inż.
Artur Wypych
Inżynieria Materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 2
prof. dr hab. inż.
Stanisław Legutko
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
3 z 3
prof. dr hab. inż.
Michał Wieczorowski
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
1 z 1
prof. dr hab. inż.
Jan Żurek
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
0 z 2
dr hab. inż.
Rafał Talar
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
0 z 2
dr inż.
Andrzej Cellary
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
0 z 2
dr inż.
Jacek Diakun
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
1 z 2
dr inż.
Filip Górski
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
2 z 2
dr inż.
Damian Grajewski
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
1 z 1
dr inż.
Roman Konieczny
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
0 z 2
dr inż.
Wiesław Kuczko
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Opracowanie konstrukcji urządzenia do skanowania przestrzennego
1 z 1
dr inż.
Remigiusz Łabudzki
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
1 z 1
dr inż.
Radomir Majchrowski
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
2 z 2
dr inż.
Marcin Suszyński
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
0 z 2
dr inż.
Radosław Wichniarek
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
"Metodyka wytwarzania przyrostowego mechanizmu typu Strandbeest"
"Opracowanie koncepcji geometrii wyrobów plecionych wytwarzanych przyrostowo"
"Opracowanie modelu generatywnego mechanizmu krzywkowego"
"Opracowanie modelu parametrycznego protezy typu Robohand"
"Opracowanie modelu wariantowego mechanizmu typu Strandbeest"
"Prototypowanie silnika na sprężone powietrze z zastosowaniem technologii przyrostowych"
"Prototypowanie urządzenia do liniowego, laserowego skanowania trójwymiarowego"
"Prototypowanie urządzenia do pomiaru siły mięśni przywodzicieli kikuta dłoni"
"Prototypowanie urządzenia do prezentacji wyrobu w rzeczywistości rozszerzonej"
"Wirtualny konfigurator protezy typu Robohand"
2 z 3
dr inż.
Przemysław Zawadzki
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
0 z 4
prof. dr hab. inż.
Maciej Kupczyk
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 2
dr hab. inż.
Damian Przestacki
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
3 z 3
dr hab. inż.
Rafał Talar
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 2
dr hab. inż.
Paweł Twardowski
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 4
dr inż.
Michał Jakubowicz
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
1 z 2
dr inż.
Dawid Kucharski
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 2
dr inż.
Lidia Marciniak - Podsadna
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr inż.
Zbigniew Nowakowski
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
1 z 2
dr inż.
Adam Piasecki
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr inż.
Mikołaj Popławski
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr inż.
Marek Rybicki
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
3 z 4
dr inż.
Piotr Siwak
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 2
dr inż.
Marcin Wiśniewski
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
1 z 2
dr inż.
Szymon Wojciechowski
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 2
prof. dr hab. inż.
Roman Staniek
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria przemysłowa (IP)
0 z 2
dr hab. inż.
Piotr Frąckowiak
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria przemysłowa (IP)
1 z 1
dr hab. inż.
Piotr Paczos
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria przemysłowa (IP)
0 z 2
dr hab. inż.
Damian Przestacki
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria przemysłowa (IP)
0 z 1
dr inż.
Bartosz Gapiński
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria przemysłowa (IP)
2 z 2
dr inż.
Remigiusz Łabudzki
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria przemysłowa (IP)
1 z 1
dr inż.
Waldemar Matysiak
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria przemysłowa (IP)
1 z 1
dr inż.
Adam Myszkowski
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria przemysłowa (IP)
1 z 1
dr inż.
Wojciech Ptaszyński
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria przemysłowa (IP)
0 z 1
dr inż.
Dariusz Sędziak
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria przemysłowa (IP)
1 z 1
prof. dr hab. inż.
Roman Staniek
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr hab. inż.
Andrzej Gessner
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
2 z 3
dr hab. inż.
Paweł Jasion
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 2
dr hab. inż.
Piotr Paczos
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
1 z 1

Strony