Pracownik

dr hab. inż. Mateusz Barczewski, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 315
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 647 5858

Zainteresowania zawodowe

- Reologia polimerów i kompozytów polimerowych

- Nanokompozyty polimerowe

- Wytłaczanie tworzyw sztucznych

- Modyfikacja polimerów konstrukcyjnych, mieszanin polimerowych oraz kompozytów


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

- Wytwarzanie i ocena właściwości nanokompozytów i kompozytów polimerowych

- Kompatybilizacja mieszanin polimerowych

- Modyfikacja polimerów termoplastycznychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 2
2020 Stacjonarne II Inżynieria materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 0 z 1
2020 Niestacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 1
2020 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2020 Stopień I, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Zastosowanie materiałów ze zrównoważonych źródeł do wytwarzania części pojazdów samochodowych
The use of materials from sustainable sources for the production of automotive parts
2020 Stopień II, Inżynieria materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Ocena wpływu dodatku biopolioli na procesy starzeniowe sztywnych pianek poliuretanowych.
Assessment of the impact of biopolyol addition on aging processes of rigid polyurethane foams
Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Ocena wpływu dodatku stabilizatorów hydrolizy na właściwości i strukturę kompozytów biodegradowalnych
The influence of hydrolysis stabilizers on structure and properties of biodegradable composites