Pracownik

dr inż. Mateusz Barczewski
adiunkt
Jednostka:
Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 315
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 647 5858

Zainteresowania zawodowe

- Reologia polimerów i kompozytów polimerowych

- Nanokompozyty polimerowe

- Wytłaczanie tworzyw sztucznych

- Modyfikacja polimerów konstrukcyjnych, mieszanin polimerowych oraz kompozytów


Konsultacje


Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

- Wytwarzanie i ocena właściwości nanokompozytów i kompozytów polimerowych

- Kompatybilizacja mieszanin polimerowych

- Modyfikacja polimerów termoplastycznychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne I Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 2 z 2
2018 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 2 (SP2) 2 z 2
2018 Stacjonarne II Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 0 z 2
2018 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień II, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Opracowanie kompleksowego systemu oceny stopnia degradacji polimerów biodegradowalnych w oparciu o metody spektroskopowe
2018 Stopień II, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Wpływ hybrydyzacji napełniaczy nieorganicznych właściwości i strukturę kompozytów epoksydowych
2018 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Wpływ warunków środowiskowych w trakcie przechowywania modyfikatorów na ich efektywność oddziaływania na osnowę polipropylenową
2018 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Zastosowanie pomiarów reologicznych do oceny stopnia degradacji recyklatów polimerowych
Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2018 120677 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Ocena wpływu parametrów procesu prasowania oraz geometrii wyrobu na właściwości mechaniczne i strukturę laminatów na osnowie polimeru termoplastycznego
2018 120676 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Ocena właściwości i struktury wyprasek z polilaktydu wytworzonych przy zmiennych parametrach procesu wstępnego przygotowania materiału
2018 121196 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Ocena wpływu wielkości cząstek odpadowego napełniacza organicznego na właściwości mechaniczne kompozytów polietylenowych formowanych w technologii odlewania rotacyjnego
2018 121171 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Wpływ parametrów procesu odlewania rotacyjnego na strukturę i jakość wyrobów wykonanych z polipropylenu