Pracownik

dr hab. inż. Roman Barczewski, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Mechaniki Stosowanej
Zakład Wibroakustyki i Diagnostyki Systemów
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 119
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2684

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce Online
nieparzyste i parzyste środa, godzina
9:45 - 11:15
CM-119, budynek CMBiN
Pozostałe terminy
Dzień Miejsce Online
sobota, 14.11.2020, godzina
9:45 - 11:15
CM-119, budynek CMBiN
sobota, 23.01.2021, godzina
18:30 - 20:00
CM-119, budynek CMBiN

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje mechatroniczne (KM) 2 z 2
2021 Stacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MiBM) Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe (DMSP) 0 z 2
2021 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (ANSP) 0 z 1
2021 Niestacjonarne I Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (ANSP) 0 z 2
Wydane
Rok Opcje
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)
Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do detekcji kawitacji w układach hydraulicznych
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)
Opracowanie sondy tachometrycznej ICP do bezdotykowego śledzenia ruchomych elementów maszyny
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)
Opracowanie stanowiska do wyznaczania parametrów i charakterystyk przetworników przyspieszeń drgań (pra.zesp student A)
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)
Opracowanie stanowiska do wyznaczania parametrów i charakterystyk przetworników przyspieszeń drgań (pra.zesp student B)
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Opracowanie systemu do eksperymentalnej analizy modalnej małych struktur mechanicznych
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Opracowanie systemu monitorowania on-line dla maszyny wirnikowek - pr. zasp. A
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Opracowanie systemu monitorowania on-line dla maszyny wirnikowek - pr. zesp. B
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Modernizacja i stanowiska do badań łożysk tocznyvh metoda SPM
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Modernizacja stanowiska do badań łożysk tocznych metodmi WA
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Opracowanie autonomicznego systemu nawadniania kropelkowego
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Opracowanie systemu wizualizacji postaci drgań własnych modelu skrzydła samolotu
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Badania wibroakustyczne urządzenia mechtronicznego - siłownika elektromechanicznego
Vibroacoustic testing of a mechatronic device – electomechnical actuator
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Modernizacja stanowiska do diagnozowania przekładni pasowej
Modernization of the stand for diagnosing the belt transmission
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracowanie prototypu systemu monitorowania i sterowania warunkami mikroklimatycznymi w miniszklarni
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracowanie układu sterowania obrotnicą – modernizacja stanowiska do wyznaczania poziomu mocy akustycznej małogabarytowych maszyn i urządzeń
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
Analiza porównawcza metod wyznaczania mudułu sprężystości drewna
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
Zastosowanie procesów wibroakustycznych w diagnostyce asynchronicznych silników elektrycznych - analiza porównawcza
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracowanie systemu diagnostycznego on-line maszyny wirnkowej - wersja sieciowa