Pracownik

dr hab. inż. Karol Bula, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 304
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2895

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste czwartek, godzina
10:15 - 11:45
304, budynek CMBiN
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Studia inżynierskie/magisterskie:

- laminowanie - technika infuzji zywicy - badania laminatow

- technologia wtryskiwania - badania termowizyjne

- technologia wytłaczania - rozdmuchiwanie

- wytwarzanie i badania kompozytów termoplastycznych  z napelniaczem ligninowym

- zdobienie wyprasek wtryskowych - metalizowanie, nadruk

- mieszanki gumowe, wytwarzanie, badaniaPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 2
2020 Stacjonarne II Inżynieria materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 0 z 2
2020 Niestacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)

2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)

2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)

Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Badania termograficzne procesu obtryskiwania zaprasek metalowych i niszczenia złączy polimer-metal
Investigation of polymer –metal hybrid joints preparation and testing by using thermography
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Badania właściwości złączy polimer-metal o charakterze kształtowym i adhezyjnym
Investigation of polymer-metal joints obtained via mechanical coupling and adhesion bonding
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Badania mikrostruktury i właściwości złączy adhezyjnych polimer-metal
Investigation of microstructure and selected properties of polymer-metal adhesive type joint
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Modyfikacja elastomeru termoplastycznego z wykorzystaniem frakcjonowanego ścieru gumowego pozyskanego z opon samochodowych
Modiffication of thermoplastic elastomer with fractioned scraps taken from shredded tires
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Charakterystyka właściwości użytkowych pianek PIR stosowanych w produkcji płyt warstwowych
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Wytwarzane i ocena złącza polimer metal z wykorzystaniem markera przepływu stopionego polimeru
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza procesów produkcyjnych na przykładzie wytwarzania wyprasek wtryskowych typu kołpak oraz pełne koło
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Opis procesu wdrożenia do produkcji wyrobu z tworzywa polimerowego
Analysis of plastic part set-up process