Pracownik

dr inż. Paweł Fritzkowski, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Mechaniki Stosowanej
Zakład Mechaniki Technicznej
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 441
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2387

Zainteresowania zawodowe

Podstawowe obszary zainteresowań i działalności naukowej:

 • modelowanie matematyczne układów mechanicznych,
 • komputerowa symulacja i analiza zjawisk fizycznych,
 • zastosowanie i rozwój nowoczesnych metod obliczeniowych w zagadnieniach mechaniki.

Zagadnienia szczegółowe:

 • modelowanie układów wiotkich (liny, łańcuchy, przewody wiszące) oraz komputerowa symulacja i analiza ich ruchu,
 • drgania i dynamika nieliniowa,
 • dynamika układów wieloczłonowych,
 • symulacja i analiza procesów cieplnych,
 • modelowanie i analiza układów wykonanych z materiałów auksetycznych,
 • metody siatkowe i bezsiatkowe w mechanice ciała stałego i mechanice płynów.

Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste środa, godzina
16:50 - 18:20
441, budynek CMBiN
Pozostałe terminy
Dzień Miejsce
niedziela, 05.04.2020, godzina
14:00 - 15:00
441, budynek CMBiN
niedziela, 24.05.2020, godzina
15:10 - 16:00
441, budynek CMBiN

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

 • Zastosowanie MES w mechanice konstrukcji i zagadnieniach termicznych
 • Metody komputerowe w aerodynamice
 • Metody obliczeniowe, algorytmy i programowanie w zagadnieniach mechaniki
 • Modelowanie i symulacje komputerowe w dynamice nieliniowej
 • Zastosowanie oprogramowania CAD/CAE oraz systemów obliczeń naukowych (symbolicznych i numerycznych) w projektowaniu i optymalizacji układów mechanicznych
 • Symulacja i analiza dynamiki układów wiotkich (podatne belki, liny, przewody)
 • Tematy własne związane z szeroko rozumianą mechaniką obliczeniową


Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 0 z 2
2021 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 1
2020 Stacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 0 z 1
2020 Niestacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 0 z 2
2020 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
Wydane
Rok Opcje
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Analiza wpływu wielkości naddatków technologicznych na wytrzymałość narzędzi w procesie kucia matrycowego
Analysis of the effect of the amount of machining allowance on the strength of die-forging tools
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Wybrane metody obliczeń w projektowaniu zbiorników cienkościennych
Selected calculation methods in the design of pressure vessels
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja i komputerowa analiza ramy przyczepy rolniczej
Design and computational analysis of a tractor-trailer frame
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja kratownicowej ramy motocyklowej
Design of a truss-like motorcycle frame
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja urządzenia do bandowania kartonów
Design of a device for strapping cardboard boxes