Pracownik

dr hab. inż. Filip Górski, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 104
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2708

Zainteresowania zawodowe

  • techniki szybkiego prototypowania i wytwarzania wyrobów zindywidualizowanych
  • druk 3D w medycynie i inżynierii biomedycznej
  • techniki wirtualnej rzeczywistości, sprzęt i oprogramowanie
  • wirtualna rzeczywistość w projektowaniu, medycynie i edukacji
  • automatyzacja systemów CAD
  • programowanie, grafika komputerowa

Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste środa, godzina
11:30 - 13:00
105, budynek BM (z zegarem)
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Inżynieria biomedyczna (IBM) Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE) 0 z 3
2021 Stacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje mechatroniczne (KM) 0 z 1
2020 Stacjonarne II Inżynieria biomedyczna (IBM) Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR) 0 z 4
2020 Niestacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2019 Stopień I, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)

2018 Stopień I, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)

2018 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)

2018 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2017 Stopień II, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)

2017 Stopień II, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)

Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Automatyczne projektowanie wybranego wyrobu protetycznego
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Badanie i ocena procesu szybkiego wytwarzania zaopatrzenia ortopedycznego
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Szybkie wytwarzanie wyrobów medycznych
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Wirtualna symulacja stanowiska pracy
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Badanie procesu automatycznego projektowania zindywidualizowanej ortezy nadgarstka
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Szybkie prototypowanie zaopatrzenia protetycznego dla konia
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Konstrukcja oprzyrządowania do wytwarzania kompozytów żywicznych z osnową wytwarzaną przyrostowo
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Konstrukcja oprzyrządowania do wytwarzania kompozytów żywicznych z osnową wytwarzaną przyrostowo
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Wirtualne prototypowanie narzędzi zarządzania jakością
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Szybkie prototypowanie skafoldów kostnych
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Szybkie prototypowanie skafoldów kostnych
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Szybkie wytwarzanie przedoperacyjnego modelu kości skroniowej
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Wirtualne projektowanie zaopatrzenia ortopedycznego
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Prototypowanie aparatu retencyjnego z użyciem technik wytwarzania przyrostowego
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Prototypowanie zwyrodnienia stawu kolanowego z użyciem technik przyrostowych
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Wirtualne projektowanie zindywidualizowanej ramy rowera
Virtual design of an individualized bicycle frame
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Wirtualna symulacja pracy na stanowisku produkcyjnym
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Automatyzacja projektowania zindywidualizowanych wyrobów ortopedycznych
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Wirtualne projektowanie sal operacyjnych