Pracownik

dr inż. Dawid Kucharski, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 129
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3569

Zainteresowania zawodowe

  • Laserowe systemy pomiarowe.
  • Współrzędnościowe i optyczne pomiary wielkości geometrycznych.
  • Biofizyka i aparatura medyczna.
  • Systemy operacyjne Unix i algorytmy analizy danych pomiarowych.
  • Fizyka klasyczna i mechanika kwantowa.

Więcej informacji na http://dawid.kucharski.pracownik.put.poznan.pl


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
9:45 - 11:15
129, budynek CMBiN
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

  • Konstrukcje i badania laserowych układów pomiarowych.
  • Optyczne pomiary wielkości geometrycznych.
  • Ocena dokładności i powtarzalności medycznej aparatury pomiarowej.
  • Algorytmy analizy obrazów, tworzenie i optymalizacja.


Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Inżynieria biomedyczna (IBM) Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE) 2 z 2
2021 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia mechaniczna (TM) 0 z 1
2020 Stacjonarne II Inżynieria biomedyczna (IBM) Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR) 1 z 1
2020 Stacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 2
2020 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN) 0 z 1
2020 Niestacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN) 0 z 1
2020 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 1
Wydane
Rok Opcje
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Booked - Blood pressure system.....draft
Booked - Blood pressure system.....draft
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Booked - ECG as a calibration system...draft
Booked - ECG as a calibration system...draft
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Konstrukcja układu pomiarowego do oceny dokładności skanowania i precyzji skanerów wewnątrzustnych w warunkach in vitro
Construction of the measurement setup for evaluation of scanning accuracy and precision of intraoral scanners at in vitro conditions
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Projekt i konstrukcja układu optycznego do interferometrycznych pomiarów tekstury powierzchni materiałów stosowanych w protetyce
Project and construction of the optical system for interferometric surface texture measurements of prosthetic materials
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
Booked - Human RBC's-coherent light interactions...-biophysics project....draft
Booked - Human RBC's-coherent light interactions...-biophysics project....draft
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Eksperymentalne badania korelacji nierówności powierzchni z rozpraszaniem światła laserowego
An experimental studies of the correlation between surface irregularities and laser light scattering
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Metrologiczna ocena skonstruowanego układu do kalibracji alkomatów
Metrological evaluation of the constructed breath-alcohol analyser calibration system
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Modelowanie i analiza numeryczna właściwości mechanicznych wybranych wyrobów kuto-walcowanych
Modelling and numerical analysis of mechanical properties of selected rolled and forged components
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Konstrukcja układu kalibrującego alkomaty
Construction of an alcohol tester calibration system
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza niepewności pomiarów stężenia spalin w wybranych kotłach gazowych
A measurements uncertainty analysis of an exhaust gas concentration in the selected gas boilers
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Metrologiczna ocena przyrostowych metod prototypowania pod względem dokładności wielkości geometrycznych
Metrological evaluation of additive prototyping techniques in terms of the geometric quantities accuracy
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Statystyczna analiza interferogramów dla potrzeb metrologii optycznej
Statistical interferogram analysis for optical metrology applications
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Analiza korelacji czasowych przesunieć danych w optycznych badaniach tekstury powierzchni
Analysis of the time-shifted data correlation in the optical surface texture measurements
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Ocena zdolności rozdzielczej interferometrycznego układu pomiarowego w badaniach tekstury powierzchni
Resolution evaluation of the interferometric measurement system in a surface texture measurements
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Eksperymentalna ocena rozszerzalności temperaturowej światłowodów w układzie interferometrycznym
Experimental evaluation of an optical fibers thermal expansion in an interferometric system