Pracownik

dr inż. Agnieszka Kujawińska
adiunkt
Jednostka:
Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 308
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2738

Zainteresowania zawodowe

statystyczne sterowanie procesami (SPC) , statystyka inżynierska, analiza systemów pomiarowych (MSA), metody wspomagania podejmowania decyzji, metody data mining


Konsultacje


Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

Temat 1 - praca praktyczna: 
Wykonanie przewodnika 3D niezgodności dla wybranego procesu wytwarzania.

Temat 2 - praca praktyczna, wykonana na podstawie badań: 
Opracowanie planu eksperymentów czynnych (Design of Experiments) w procesie suszenia lameli drewnianej.

Temat 3 - praca praktyczna: 
Opracowanie projektu funkcjonalnego aplikacji internetowej dla wybranej grupy narzędzi statystycznych.

Temat 4 - praca praktyczna, wykonana na podstawie badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwie produkcyjnym:
Ocena skuteczności i efektywności wzrokowej kontroli jakości wybranego procesu wytwarzania.

Temat  5 - praca teoretyczna:
Analiza i ocena miar skuteczności i efektywności wzrokowej kontroli jakości.

Temat 6 - praca praktyczna, wykonana na podstawie badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwie produkcyjnym:
Ocena ergonomiczności oraz propozycja zmian stanowiska pracy (stanowisk pracy) dla wybranego procesu wytwarzania.

Temat 7 - praca praktyczna, wykonana na podstawie badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwie produkcyjnym powiązana z tematem nr 3
Ocena skuteczności kontroli jakości wykonywanej przez operatora  przed i po wprowadzeniu zmian związanych z ergonomią stanowiska pracy.

Temat 8 - praca praktyczna, wykonana na podstawie badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwie produkcyjnym wskazanym przez promotora: 
Opracowanie planu i wykonanie eksperymentów w procesie szlifowania narzędzi chirurgicznych.

Temat 9 - praca praktyczna, wykonana na podstawie badań: 
Identyfikacja wpływu czynników na jakość i wydajność pracy (badania kwestionariuszowe).

Temat 10 - praca teoretyczno-praktyczna: 
Analiza i ocena dostępnych procedur z obszaru statystycznego sterowania procesami (SPC) w pakiecie R.

Temat 11 - praca teoretyczno-praktyczna: 
Analiza i ocena dostępnych procedur z obszaru statystycznej analizy systemów pomiarowych (MSA) w pakiecie R.

Temat 12 - praca teoretyczno-praktyczna: 
Analiza i ocena metod dyskretyzacji danych w Data Mining.

Temat 13 - praca praktyczna: 
Opracowanie narzędzia w języku VBA dla MS Excell wspomagającego ocenę jakości wybranego procesu wytwarzaniaPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 1 (SP1) 4 z 4
2018 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 5
2018 Niestacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 1
2018 Niestacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)

Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2018 121074 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Analiza organizacji produkcji
2018 121217 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Analiza reklamacji
2018 121090 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Ocena skuteczności wzrokowej kontroli jakości w procesie szlifowania narzędzi chirurgicznych
2018 121060 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Ocena zgodności rysunku technicznego w procesie produkcji tłoków
2017 110853 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Badanie wymagań dotyczących aplikacji mobilnej do oceny jakości procesu wytwarzania
2017 111320 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Ocena skuteczności kontroli wzrokowej w wybranym przedsiębiorstwie
2017 113084 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Ocena skuteczności kontroli wzrokowej w wybranym przedsiębiorstwie - praca wspólne
2017 111252 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Opracowanie projektu kontroli statystycznej w wybranym procesie wytwarzania (Beir. Nivea) - roboczy
2017 111166 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Roboczy: Obszar pracy związany z kontrolą procesu wytwarzania w przedsiębiorstwie PROFIm
2017 111247 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Sterowanie jakością procesu (Kiel)