Pracownik

dr inż. Radomir Majchrowski
adiunkt
Jednostka:
Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 128
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3223

Zainteresowania zawodowe

Tematyka badań:

zastosowanie termowizji aktywnej do wykrywania wad i defektów podpowierzchniowych (pęknięcia, rozwarstwienia, delaminacje, pory); wpływ ukształtowania topografii warstwy wierzchniej na współczynnik emisyjności; wykorzystanie nano i mikrometrologii topografii powierzchni do oceny nowych metod kształtowania warstwy wierzchniej – szczególnie w implantologii dentystycznej; implementacja metod numerycznych do przetwarzania i analizy danych pomiarowych w metrologii długości i kata.


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste wtorek, godzina
11:30 - 13:00
128, budynek CMBiN
Studia niestacjonarne
Dzień Miejsce
niedziela, 25.03.2018, godzina
10:00 - 11:30
128, budynek CMBiN

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Prace z obszaru metrologii i systemów pomiarowych:

1) diagnosta termalna i termowizja aktywna,
2) pomiary i analiza topografii powierzchni,
3) nanometrologia.Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2019 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW) 0 z 2
2019 Stacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 0 z 2
2018 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 0 z 2
2018 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 1 z 1
2018 Niestacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 3 z 3
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
w trakcie ustalania
2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)

2017 Stopień II, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)

Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2018 122106 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Koncepcja algorytmu do automatycznej oceny jakości nagrzewania preform
Algorithm for automatic quality evaluation of preform heating
2018 116272 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Opracowanie stanowiska do nadzoru SPC
Development of the test stand to SPC monitoring
2018 121017 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Konstrukcja stanowiska do pomiarów odchyłki okrągłości
Construction of position for the measurement of roundness deviations
2018 120933 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt sytemu pomiaru grubości płyt drewnianych
Design of a system for measuring the thickness of wooden boards
2018 123685 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
w trakcie ustalania
2018 123728 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
w trakcie ustalania
2018 123720 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
w trakcie ustalania
2018 116069 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
w trakcie ustalania
2017 108233 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt uniwersalnej sztaplarki do pojemników
Design of the universal reach trucks to containers
2017 129687 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
Metodyka pomiaru topografii powierzchni napawanych laserowo
2017 105283 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt stanowiska pomiarowego do oceny jakości filtrów za pomocą aktywnej termografii
The project of measurement position to assess the quality of the filters using active thermography
2017 105206 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Analiza procesu wytwarzania form wtryskowych na podstawie kontroli wymiarowo-kształtowej gotowych wyrobów
Analysis of the process of manufacturing injection molds on the basis of dimension-shape control of finished products
2017 105292 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt stanowiska pomiarowego do oceny jakości znakowania wyrobów
The project of position measurement to assess the quality of product labeling