Pracownik

dr inż. Natalia Makuch - Dziarska
adiunkt
Jednostka:
Zakład Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 338
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3572

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne I Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 2 z 2
2018 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Technologie przetwarzania materiałów (TPM) 1 z 1
2018 Stacjonarne II Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 0 z 2
Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2018 120674 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Tematyka pracy - warstwy powierzchniowe
2018 120688 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Tematyka pracy - warstwy powierzchniowe
2018 115603 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Tematyka pracy - warstwy powierzchniowe
2017 110775 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Wpływ borowania i boroaluminiowania na odporność korozyjną stopu Inconel 600