Pracownik

dr inż. Waldemar Matysiak, z - ca dyrektora instytutu ds. dydaktyki
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej
Adres:
Hala 21
ul. Berdychowo
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2681

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
10:30 - 13:30
, hala 21
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 1
2021 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 1 (SP1) 0 z 1
2020 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2020 Niestacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 1
2020 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)

2017 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Proces technologiczny kształtowania dźwięcznika instrumentu dętego
Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Kształtowanie wyrobu dla przemysłu motoryzacyjnego metodą obróbki plastycznej
Shaping the product for the automotive industry using the metalworking method
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Systemy podawania półwyrobów w obróbce plastycznej
Delivery systems for semi-products in metalworking
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
Optymalizacja parametrów pracy lasera CO2
Optimization of CO2 laser work parameters
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Monitorowanie stanu technicznego pieca szklarskiego
Monitoring the technical condition of the glass furnace
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Łączenie przetłoczne blach na wybranym przykładzie
Clinching metal sheet plates on a selected example
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Analiza procesu technologicznego gięcia wyrobów na wybranym przykładzie
An analysis of the technological process of the bending products on the selected example
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Konstrukcja oprzyrządowania do procesu wyciskania wyrobów z stopów aluminium
Construction of tooling for extrusion of aluminum alloy products
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Analiza jakości procesu wytwarzania wyrobów kształtowanych obróbką plastyczną na wybranym przykładzie
Analysis of the manufacturing process quality of metal forming products on a selected example
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Doskonalenie procesów produkcyjnych zgodnie z koncepcją Lean Manufacturing na wybranym przykładzie
Improving production processes in accordance with the Lean Manufacturing concept on a selected example
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Doskonalenie procesu produkcyjnego zgodnie z koncepcją Lean Manufacturing
Improving the production process in accordance with the Lean Manufacturing concept
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Proces technologiczny kształtowania dźwięcznika instrumentu dętego
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Wpływ metody wycinania stalowych krążków na jakość wytłoczek cylindrycznych
Influence of cutting the steel discs on the quality of cylindrical stampings
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza czasu przezbrajania maszyn na wybranym przykładzie
Analysis of machines set-up times for selected examples
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Analiza procesu tłoczenia wybranego wyrobu, realizowanego z użyciem serwoprasy
Analysis of stamping process on the selected the product, implemented on serwopress
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Wdrożenie Total Productive Maintenance (TPM) w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Implementation of Total Productive Maintenance (TPM) in the chosen production company