Pracownik

dr inż. Kinga Mencel, asystent
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 306
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2787

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste czwartek, godzina
9:00 - 11:00
306, budynek CMBiN
Studia niestacjonarne
Dzień Miejsce
sobota, 10.03.2018, godzina
11:15 - 12:15
306, budynek CMBiN

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2019 Stacjonarne I Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 0 z 2
2019 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 1
2019 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 2 (SP2) 0 z 1
2018 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2018 Niestacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 2
2018 Niestacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 1 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza widm spektroskopii w podczerwieni materiałow polimerowych
2018 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)

2018 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)

2017 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)

Wydane
Rok Opcje
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
naliza widm spektroskopii w podczerwieni materiałow polimerowych
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza i ocena wląsciwości folii stosowanych w przemyśle spożywczym
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Wpływ parametrów przetwarzania Polikaprolaktamu na właściwości fizyczne, strukturę wewnętrzną oraz jakość powierzchni z wykorzystaniem napełniaczy.
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Wpływ sposobu mieszania na właściwości pianek miękkich
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Modyfikacja PLA
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Ocena właściwości kompozytów poliamidowych