Pracownik

dr inż. Krzysztof Mrozek, asystent badawczy
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Laboratorium Maszyn Inteligentnych
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 629
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2258

Zainteresowania zawodowe

1. Konstrukcja form wtryskowych.

2. Konstrukcja sprzętu i wyposażenia sportowego.


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

  • Konstrukcja, badania i eksploatacja form wtryskowych.
  • Konstrukcja maszyn, urządzeń i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

Szczegółowe tematy zostały umieszczone na stronie: http://ecooling.put.poznan.pl/pl/prace_dyplomowe

Tematy dostępne są po zarejestrowaniu i zalogowaniu do portalu ecooling: http://ecooling.put.poznan.plPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Inżynieria przemysłowa (IP) 0 z 1
2020 Stacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 1 z 1
2020 Niestacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 1 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)

2018 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Praca konstrukcyjna
2017 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)

Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja formy wtryskowej z użebrowanymi kanałami chłodzącymi o przebiegu konformalnym
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Projekt formy wtryskowej
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Opracowanie koncepcji bieżni rehabilitacyjno - wysiłkowej
1
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
Konstrukcja 4-gniazdowej suwakowej formy wtryskowej do produkcji obudowy złącza elektrycznego
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja urządzenia do suszenia butów narciarskich
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Praca konstrukcyjna
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Praca konstrukcyjna
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Optymalizacja formy wtryskowej pod kątem szybkości chłodzenia
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Optymalizacja konstrukcji formy wtryskowej w celu redukcji czasu chłodzneia wypraski
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Praca konstrukcyjna
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja mobilnej lawety hydraulicznej
The design of the mobile hydraulic platform
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja przyrządu do osadzania kulek w pierścieniu łożyskowym
The design of the device for setting balls in the bearing ring
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Projekt uniwersalnej niskobudżetowej drukarki 3D
The design of universal budgetary 3D printer
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja modułowej formy wtryskowej z szybkozmiennymi wkładami formującymi
The design of a modular injection mold with quick clamping system of forming inserts
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Optymalizacja konstrukcji oprawy gniazda elektrycznego z uwzględnieniem parametrów procesu wtryskiwania
Optimization of the design of electric socket to achieve the best parameters of the injection process