Pracownik

dr inż. Katarzyna Peta, asystent badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Projektowania Technologii
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 641
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2261

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
parzyste czwartek, godzina
13:30 - 15:00
641, budynek BM (z zegarem)
nieparzyste piątek, godzina
10:00 - 11:30
641, budynek BM (z zegarem)
Pozostałe terminy
Dzień Miejsce
niedziela, 19.04.2020, godzina
13:00 - 14:30
641, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia mechaniczna (TM) 1 z 2
2020 Stacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 1 z 2
2020 Niestacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 1 z 1
2020 Niestacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 1
Wydane
Rok Opcje
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia mechaniczna (TM)
Robotyzacja procesów wytwarzania
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Konstrukcja i technologia manipulatora podająco-odbierającego
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Opracowanie konstrukcji i technologii wyrzutni rzutek strzeleckich