Pracownik

mgr inż. Przemysław Poszwa
doktorant
Jednostka:
Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 309
60-965 Poznań
Telefon:
61 665 2776

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne