Pracownik

mgr inż. Roman Regulski, asystent badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Urządzeń Mechatronicznych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 209
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 647 5910

Zainteresowania zawodowe

Piezoelectrics


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy