Pracownik

mgr inż. Michał Regus, doktorant
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Projektowania Technologii
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 637
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2051

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy