Pracownik

dr inż. Marek Rybicki, z - ca dyrektora instytutu ds. nauki
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Obróbki Skrawaniem
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 605
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2752

Zainteresowania zawodowe

1) Tendencje w obróbce ubytkowej (skrawaniem i erozyjnej)
2) Dobór narzędzi i parametrów skrawania
3) Jakość powierzchni, wydajność i trwałość ostrza w obróbce skrawaniem


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

1) Rzeczywista chropowatość powierzchni obrobionej w różnych warunkach i jej teoretyczne prognozowanie
2) Praktyczne porównanie efektów obróbki różnymi narzędziami np. frezami z krawędziami przerywanymi i falistymi
3) Powstawanie błędów kształtu w obróbce skrawaniem i ich kompensacja metodą korekcji toru ostrza
4) Sposób realizacji i efekty frezowania ze zmiennymi parametrami skrawania na krzywoliniowej drodze posuwu
5) Dobór narzędzi, parametrów skrawania i strategii usuwania materiału w celu skrócenia czasu obróbki, lepszej jakości powierzchni i większej trwałości ostrza
6) Teoretyczny wielokryterialny dobór parametrów skrawania np. metodą programowania liniowego
7) Konstrukcja wybranych uchwytów narzędziowych i oprzyrządowania aparaturyPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia mechaniczna (TM) 0 z 2
2020 Stacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 1
2020 Niestacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 2
2020 Niestacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2020 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2019 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2019 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2019 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2019 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wykonanie i badanie oświetlenia LED na obiektywie mikroskopu stereoskopowego
Making and testing of LED lighting on lens of stereo microscope
Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Drgania podczas frezowania z dużym posuwem HFM narzędziami o różnej długości
Chatter during milling with high feed rate HFM by tools with various length
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Porównanie wykończeniowej obróbki frezem kulistym i drążeniem elektroerozyjnym
Comparison of finish machining by ball mill and electrodischarge die-sinking
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Dobór strategii i parametrów skrawania ze względu na drgania podczas zgrubnego frezowania głębokich wnęk
Selection of strategy and machining parameters for the sake of chatter during rough milling od deep cavities
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Dobór warunków drążenia elektroerozyjnego wąskich i głębokich szczelin
Selection of conditions of electro discharge machining of narrow and deep slots
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Zadziory krawędzi powierzchni obrobionej po frezowaniu walcowym
Burrs on machined surface edges after peripheral milling
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Dobór narzędzia skrawającego do frezowania walcowego ze względu na drgania i chropowatość powierzchni obrobionej podczas obróbki stali nierdzewnej
Selection of cutting tool for circumferential milling fir the sake of chatter and machined surface roughness during machining of stainless steel
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Dobór parametrów drążenia elektroerozyjnego ze względu na czas i dokładność obróbki
Selection of conditions of electro discharge machining for the sake of time and accuracy
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Porównanie elektrody miedzianej i grafitowej w obróbce elektroerozyjnej ze względu na koszt jednostkowy operacji technologicznej
Comparison of copper and graphite eletrode in elecrodischarge machining for the sake of unit cost of technological operation
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Konstrukcja i wykonanie dysz do gazowego systemu chłodzenia strefy skrawania
Construction and making of nozzles for gaseous cooling system of cutting zone
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Obciążenie siłowe podczas frezowania walcowego frezami o różnej geometrii ostrzy
Force load during peripheral milling by mills with various geometry of cutting edges
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Proces technologiczny obróbki skrawaniem noży wycinaka kiszonki
Technological processof machining of silage cutter knives
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Struktura geometryczna powierzchni obrobionej po frezowaniu walcowym frezami o różnej geometrii ostrzy
Machined surface texture after peripheral milling by mills with various geometry of cutting edges
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wpływ parametrów skrawania na błędy kształtu i trwałość ostrza po toczeniu powierzchni przerywanej
Influence of machining parameters on form errors and tool life after turning of interrupted surface
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza wpływu właściwości węglikowego ostrza skrawającego na jego trwałość i koszt jednostkowy
Analysis of impact of carbide cutting edge properties on tool life and cost per piece
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Chropowatość teoretyczna i rzeczywista powierzchni obrobionej po frezowaniu walcowym i czołowym stopu żaroodpornego
Theoretical and real machined surface roughness after circumferential and face milling of heat resistant alloy
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Minimalna grubość warstwy skrawanej i prognozowanie chropowatości różnych materiałów obrabianych po toczeniu
Minimal thickness of cut and and roughness forecasting of various work materials after turning
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Zadziory krawędzi powierzchni obrobionej po frezowaniu czołowym stopu aluminium
Burrs on machined surface edges after face milling of aluminum alloy
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Porównanie wybranych sposobów obróbki skrawaniem otworów przelotowych w stali konstrukcyjnej C45
Comparison of selected machining methods of through holes in the C45 constructional steel
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wpływ warunków elektroerozyjnego wycinania drutem na jego efekty jakościowe i ekonomiczne
Influence of wire electrodischarge machining conditions on its quality and economics effects
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Chropowatość powierzchni obrobionej po frezowaniu walcowym i czołowym stopu Waspaloy
Machined surface roughness after peripheral and face milling of the Waspaloy alloy
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Dobór wymiarów przerw na ostrzach obwodowych frezów z punktu widzenia chropowatości powierzchni obrobionej
Selection of inerruptions dimensions on circumferential cutting edges of mills from the point of view of machined surface roughness
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Wybór ostrza i ustawienia osi głowicy frezowej w procesie wykończeniowego frezowania czołowego
Selection of wedge and position of face mill axis in finish face milling process