Pracownik

mgr inż. Łukasz Sawicki, doktorant
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Urządzeń Mechatronicznych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 220
60 - 965 Poznań

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy