Pracownik

prof. dr hab. inż. Roman Staniek, profesor nadzwyczajny PP
Jednostka:
Zakład Maszyn Technologicznych
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 628
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2758

Zainteresowania zawodowe

Projektowanie, konstrukcja, budowa i badania maszyn i urządzeń technologicznych, szczególnie obrabiarek sterowanych numerycznie.

czytaj więcej


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
9:45 - 11:15
628, budynek BM (z zegarem)
Studia niestacjonarne
Dzień Miejsce
sobota, 24.02.2018, godzina
13:30 - 15:00
628, budynek BM (z zegarem)
sobota, 24.03.2018, godzina
11:30 - 13:00
628, budynek BM (z zegarem)
sobota, 14.04.2018, godzina
13:00 - 13:30
628, budynek BM (z zegarem)
sobota, 12.05.2018, godzina
13:00 - 13:30
628, budynek BM (z zegarem)
sobota, 26.05.2018, godzina
13:00 - 13:30
628, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

  1. Projektowanie i konstrukcja maszyn i urządzeń technologicznych, w tym szczególnie obrabiarek sterowanych numerycznie, ich zespołów, napędów i komponentów.
  2. Modernizacja maszyn i urządzeń technologicznych, linii technologicznych, w tym obrabiarek sterowanych numerycznie, ich zespołów, napędów i komponentów.
  3. Badanie maszyn i urządzeń technologicznych, w tym szczególnie obrabiarek sterowanych numerycznie, ich zespołów, napędów i komponentów.


Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2019 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria przemysłowa (IP) 0 z 2
2019 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 0 z 1
2019 Stacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 0 z 2
2018 Stacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 2 z 2
2018 Niestacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 1 z 1
2018 Niestacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 2 z 2
2018 Niestacjonarne II Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 1 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)

2018 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)

2018 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)

Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2018 81579 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja głowicy wrzecionowej do frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie
Designe of a spindle head for ...
2018 120904 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja magazynu narzędzi do centrum frezarskiego Eco Mill 600V
The design of a magazine ...
2018 120769 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja plotera frezującego CNC
Design of a CNC milling machine
2018 105511 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja systemu wymiany narzędzi w centrum tokarsko-frezarskim
The design of a tools exchange system for ...
2018 118691 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja ...
Construction ..
2018 115524 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja systemu podawania
Design of
2018 113289 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja tokarki sterowanej numerycznie na bazie korpusu tokarki TUB 32
2018 134177 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja uniwersalnego zespołu formującego składarko-sklejarki
2018 134196 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Konstrukcja automatycznej maszyny do wycinania cześci z bloków styropianowych
2017 118851 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja systemu podnoszenia i lokalnego transportu uszkodzonych samochodów osobowych
Design of lifting and local transport system for damaged cars
2017 110909 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja sterowanej numerycznie piły do cięcia wstępniaków na potrzeby bezwypływkowego kucia korpusów wodomierzy
Design of CNC saw for cutting metal workpieces for flashless forging of water meters casing
2017 110821 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja systemu pomiarowego do określania masy i ustalania długości cięcia wstępniaków zintegrowanego z piłą CNC do cięcia wałków
Design of the measuring system, integrated with CNC saw, for weighing and marking out metal workpieces
2017 108172 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja urządzenia do przesyłu sztabek filtrowych
Construction of the filter rods transmission device
2017 99722 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja zautomatyzowanego stanowiska do spawania ramy nośnej motocykla
The design of an automated station for welding the motorcycle frame
2017 100345 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Opracowanie technologii kucia odkuwek kleszczyków ekstrakcyjnych z moletem i konstrukcji oprzyrządowania procesu
Developing the technology and dedicated tooling for forging extracting forceps with knurled grips
2017 129375 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Projekt stanowiska do automatycznego podawania i wciskania kołków ustalających w kolumnach kierowniczych samochodów osobowych
Machine design for automatic feeding and pressing dowel pins in the steering columns of passenger cars
2017 110863 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Systemy transportu wózków