Pracownik

prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński, profesor
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 308
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 647 5818

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Propozycje
Rok Opcje
2019 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)

2019 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)

Wydane
Rok Opcje
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Stabilność termiczna oraz jednorodność właściwości mechanicznych wytłaczanych folii z polietylenu
Thermal stability and homogeneity of mechanical properties of extruded PE film
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Wytwarzanie polipropylenowych kompozytów jednopolimerowych i ocena ich właściwości w zmiennych warunkach otoczenia
Production of polypropylene self reinforced composites and its properties in various temperature
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Wpływ czynników cieplnych w obróbce skrawaniem na wymiary detali wykonanych z technicznych tworzyw polimerowych
The ionfluence of heat conditions by machining on the dimension of products of commodity polymeric materials
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Zastosowanie materiałów niemetalowych w produkcji samochodów
Non-metalic materials in automotive designing
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Jednopolimerowe kompozyty o specjalnych własciwościach; struktura i stabilność
Self reinforced composites with special properties; structure and stability
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Analiza wpływu kształtowania na właściwości kompozytów jednopolimerowych wzmacnianych włóknami naturalnymi
The influence of forming on properties of single polymer composites reinforced with natural fibers
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Analiza wpływu kształtowania na właściwości kompozytów jednopolimerowych wzmacnianych włóknami naturalnymi
The influence of forming on properties of single polymer composites reinforced with natural fibers
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Technologia wytwarzania i właściwości kompozytów poliolefin z grafitem
Processing and properties of polyoleins modifed by graphene
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Zastosowanie tworzyw polimerowych i kompozytów w konstrukcjach maszyn dla rolnictwa
The application of polymer and polymeric composites in agriculture equipment