Pracownik

dr hab. Izabela Szafraniak - Wiza, adiunkt
Jednostka:
Instytut Inżynierii Materiałowej
Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 325
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3779

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Uwaga!
Konsultacje z dnia 20.06.2018 zostały przeniesione na dzień 19.06.2018 - 09:30 do 11:00.
Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste środa, godzina
9:45 - 11:15
325, budynek CMBiN
Studia niestacjonarne

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Otrzymywanie metodą mechanicznej syntezy nanoproszków o stukturze perowskitowej np. (La,Ca)MnO3Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2019 Stacjonarne I Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 0 z 3
2018 Stacjonarne II Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Otrzymywanie metodą mechanicznej syntezy nanoproszków o strukturze perowskitowej
2018 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Otrzymywanie metodą mechanicznej syntezy nanoproszku (Na0.5Bi0.5)TiO3
Mechanochemical synthesis of (Na0.5Bi0.5)TiO3 nanopowders
2018 Stopień II, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)

2018 Stopień II, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Otrzymywanie i właściwości ceramiki piezoelektrycznej
Wydane
Rok Opcje
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Otrzymywanie metodą mechanicznej syntezy nanoproszku (K0.5Bi0.5)TiO3
Mechanochemical synthesis of (K0.5Bi0.5)TiO3 nanopowders
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Nanomateriały (NA)
Otrzymywanie i właściwości bezołowiowej ceramiki piezoelektrycznej na bazie (K,Na)NbO3
(K,Na)NbO3 - based lead-free piezoceramics obtained from mechanically activated nanopowder
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Nanomateriały (NA)
Struktura i właściwości ferroelektryczne ceramiki BFN
The structure and ferroelectric properties of BFN ceramics