Pracownik

dr hab. inż. Maciej Tabaszewski, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Mechaniki Stosowanej
Zakład Wibroakustyki i Diagnostyki Systemów
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 118
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2390

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
11:45 - 13:15
https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/mac-7ut-kxp, budynek CMBiN
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Diagnostyka techniczna maszyn

Wibrokaustyka maszyn i urządzeń

Metody eksploracji danych i sztucznej inteligencji w zastosowaniu do diagnostyki technicznej

Metody eksploracji danych i sztucznej inteligencji w zastosowaniu do danych medycznych i biometrii

Konstrukcje mechatroniczne (np. konstrukcja stanowisk dydaktycznych z komputeryzacją pomiaru)Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje mechatroniczne (KM) 0 z 2
2020 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN) 0 z 2
2020 Niestacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN) 0 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Analiza zagrożenia hałasem stanowisk pracy na hali produkcyjnej
2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)

Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Projekt systemu diagnostyki łożysk tocznych
Project of condition monitoring system of rolling bearings
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Prototyp systemu do oceny ogólnego stanu technicznego maszyn wirnikowych
The prototype system to evaluate the general technical condition of rotating machinery
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt łóżka rehabilitacyjnego z automatycznym sterowaniem
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Sterowanie wózkiem z wykorzystaniem logiki rozmytej
Trolley control using fuzzy logic
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Prototypowy system identyfikacji uszkodzeń maszyn wirnikowych
A prototype system for fault identification of rotor machines
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Prototyp stanowiska do demonstracji redukcji obciążenia działającego na belkę
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Sterowanie wózkiem z wykorzystaniem logiki rozmytej
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Prognozowanie stanu technicznego młynów wentylatorowych z wykorzystaniem metod adaptacyjnych
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Analiza powiązania symptomów wibroakustycznych na potrzeby diagnostyki technicznej łożysk tocznych
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
Identyfikacja układów mechanicznych o 1SS za pomocą testu impulsowego
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
Wykorzystanie sieci neuronowych w prognozowaniu wartości symptomów wibroakustycznych
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
Zastosowanie sieci neuronowych do klasyfikacji stanu łożysk tocznych
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt systemu pomiarowego podstawowych parametrów tłokowych silników lotniczych