Pracownik

dr inż. Justyna Trojanowska, asystent
Jednostka:
Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 307
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 647 5991

Zainteresowania zawodowe

- planowanie i harmonogramowanie produkucji

- doskonalenie procesów prodkcyjnych


Konsultacje


Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Dzień Miejsce
sobota, 03.03.2018, godzina
9:30 - 12:00
307, budynek BM (z zegarem)
sobota, 26.05.2018, godzina
9:45 - 11:15
307, budynek BM (z zegarem)
sobota, 02.06.2018, godzina
11:30 - 13:00
307, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2019 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 2 z 2
2019 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 1 (SP1) 2 z 2
2018 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 3 z 3
2018 Niestacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 1 z 1
2018 Niestacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 2 z 2
2018 Niestacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 3 z 3
Wydane
Rok Opcje
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Ikrzak Kaludia, Walkowiak Anna - 5S w Joppol
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Walkowiak + IPR
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Proch - VSM na przykładzie Joppol
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
VSM w biurze na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Tomasz Z - temat nieustalony
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Analiza reklamacji i opracowanie rekomendacji
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Opracowanie szkolenia z zakresu doskonalenia przepływu produkcji
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Doskonalenia przepływu materiału na wydziale umywalek
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
doskonalenie procesów produkcyjnych - instrukcja
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Michał G, Solaris
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Paulina W - Solaris lub laboratorium
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Praca praktyczna - Gębicka, Michałek, Borowiak
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Wpływ shop floor management na poprawę VW