Pracownik

dr hab. inż. Anita Uściłowska
adiunkt
Jednostka:
Zakład Obróbki Plastycznej
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 644
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2265

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste wtorek, godzina
9:00 - 10:30
644, budynek BM (z zegarem)
Studia niestacjonarne
Dzień Miejsce
niedziela, 26.11.2017, godzina
13:30 - 15:00
644, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 4 z 4
2018 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 2 z 2
2018 Niestacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 2 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2018 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2018 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
tytul pracy
Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2017 113082 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
wdrożenie nowej linii produkcyjnej dla leku w przedsiębiorstwie farmaceutycznym.
2017 111335 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Informatyzacja w logistyce przesiębiorstw
2017 111321 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Komputerowe wspomaganie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w wybranym przedsiębiorstwie
2017 111212 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
projekt systemu zarządzania informacjami
2017 111317 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Zastosowanie narzędzi informatyczych w zarządaniu produkcją
2018 123768 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Komputerowe wspomaganie kontroli jakości wytwarzania akumulatorów w wybranym przedsiębiorstwie
2018 123745 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Komputerowe wspomaganie kontroli jakości wytwarzania wybranych detali w technologii wycinania laserowego
2018 121198 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Komputerowe wspomaganie zadządzania zasobami materiałowymi w oparciu o system MRP
2018 121212 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Zastosowanie systemu ERP do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi w wybranym przedsiębiorstwie
Implementation of ERP system for human resources management in chosen company
2018 110216 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Zastosowanie zasad 5s w wybranej hali parku maszynowego
Implementation of 5s rules in chosen machine park hall.
2018 115544 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Zastosowanie zasad 5s w wybranej hali parku maszynowego
Implementation of 5s rules in chosen machine park hall.
2018 118706 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Zasady Lean Manufacturing implementacja w wybranym przesiębiorstwie
Principles of Lean Manufacturing - implementation is chosen company
2018 116057 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Założenia dla efektywnego wdrożenia i utrzymania 6S jako podstawowej praktyki Lean Manufacturing w wybranym przedsiębiorstwie
Assumptions for effective applying and continuation of 6S as a basic practice of Lean Manufacturing in chosen company