Pracownik

dr inż. Radosław Wichniarek, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 104
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2708

Zainteresowania zawodowe

wytwarzanie przyrostowe, szybkie prototypowanie, automatyzacja procesów projektowych, projektowanie wspomagane komputerowo, zarządzanie produkcją


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste piątek, godzina
11:45 - 13:15
105, budynek BM (z zegarem)
Pozostałe terminy
Dzień Miejsce
sobota, 28.03.2020, godzina
10:20 - 11:20
104, budynek BM (z zegarem)
niedziela, 19.04.2020, godzina
15:00 - 16:00
104, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Prace projektowe, konstrukcyjne i eksperymentalne związane z:

  • wytwarzaniem przyrostowym i jego zastosowaniem w przemyśle lub medycynie
  • architekturą i zastosowaniem informatycznych systemów wspomagania procesów projektowych i technologicznych
  • urządzeniami elektronicznymi i mechatronicznymi, szczególnie w zakresie zastosowań do rzeczywistości wirtualnej


Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Inżynieria biomedyczna (IBM) Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE) 1 z 3
2021 Stacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje mechatroniczne (KM) 0 z 1
2020 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 4
2020 Niestacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 0 z 1
Wydane
Rok Opcje
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Aplikacja do wspomagania fizjoterapii
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Opracowanie sposobu wytwarzania wyrobów dwumateriałowych
Development of a method for manufacturing bimaterial products
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Opracowanie modelu parametrycznego protezy typu Robohand
Development of a parametric model of the Robohand type prosthesis
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Prototypowanie urządzenia do laserowaego skanowania 3D
Prototyping of 3D laser scanning device
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Badanie dokładności elementów wytwarzanych przyrostowo na maszynie z funkcją automatycznego zdejmowania elementów ze stołu roboczego
Study of the accuracy of additive manufactured parts on machine with automated removal of parts from the work table
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Badanie wpływu konstrukcji grawera na dokładność wytwarzanych elementów
Study of the effect of the engraver machine design on the accuracy of the manufactured elements