Pracownik

prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski
profesor nadzwyczajny PP
Jednostka:
Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 1300 lub 005
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3567

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
13:30 - 15:00
130, budynek CMBiN
Studia niestacjonarne
Dzień Miejsce
niedziela, 26.11.2017, godzina
18:30 - 20:00
130, budynek CMBiN
sobota, 20.01.2018, godzina
16:50 - 18:20
130, budynek CMBiN

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Zakres tematyczny prac dyplomowych

Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych

prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski

 

1) Prace z obszaru metrologii

Prace konstrukcyjne, obejmujące tworzenie nowych koncepcji, czujników, przyrządów, wyposażenia i oprogramowania w dziedzinie szeroko rozumianej metrologii długości i kąta.

Prace badawcze, obejmujące analizy strategii pomiarowej, niepewności pomiarów, walidacji metod pomiarowych i możliwości realizacji aplikacji praktycznych.

Szczegółowy zakres tematyczny dla zagadnień podanych powyżej obejmuje:

- współrzędnościową technikę pomiarową stykową i bezstykową, w skali makro, mikro i nano

- analizę topografii powierzchni na potrzeby zjawisk mechaniki kontaktu

- czujniki optyczne, pneumatyczne, stykowe pracujące na różnych zasadach fizycznych

- multisensoryka

 

2) Prace konstrukcyjne z obszaru metrologii w mechatronice

Prace konstrukcyjne, obejmujące tworzenie nowych koncepcji, czujników, przyrządów, wyposażenia i oprogramowania w dziedzinie szeroko rozumianej metrologii w mechatronice.

Szczegółowy zakres tematyczny dla zagadnień podanych powyżej obejmuje:

- wykorzystanie robotów i elementów zautomatyzowanych w metrologii

- konstrukcje i oprogramowanie wspierające działania metrologiczne

 

2) Prace konstrukcyjne z obszaru inżynierii biomedycznej

Prace konstrukcyjne, obejmujące tworzenie nowych urządzeń i ich elementów, mające na celu ułatwienie i usprawnienie funkcjonowania człowieka

Prace badawcze, obejmujące wykorzystanie urządzeń pomiarowych w inżynierii biomedycznej

Szczegółowy zakres tematyczny dla zagadnień podanych powyżej obejmuje:

- tworzenie konstrukcji i koncepcji poprawiających funkcjonowanie przy konkretnych jednostkach chorobowych

- pomiary i kontrola z elementami sterowania w aplikacjach biomedycznych

- oprogramowanie wspierające ogólnie rozumiane aplikacje inżynierii biomedycznej

 Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne I Inżynieria Biomedyczna (IBM) Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE) 0 z 1
2018 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW) 1 z 1
2018 Stacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 1 z 2
2018 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 3
2018 Niestacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 0 z 1
2018 Niestacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 1
2018 Niestacjonarne II Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 0 z 1
2018 Niestacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)

2017 Stopień II, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)

2018 Stopień I, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)

2018 Stopień I, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)

2018 Stopień II, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Koncepcja automatyzacji skanowania pierścieni wielkogabarytowych
A concept of scanning of large rings
Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2017 110744 Stopień II, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Wykorzystanie inżynierii biomedycznej do rekonstrukcji tkanki miękkiej w chirurgii plastycznej
The use of biomedical engineering to reconstruct soft tissues in plastic surgery
2017 110906 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
Analiza cech dokładnościowych mikroskopu różnicowania ogniskowego
Analysis of accuracy features of a focus variation microscope
2017 111444 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
Analiza nierówności powierzchni i dokładności wymiarowej elementów wykonywanych frezami palcowymi
Analysis of surface asperities and geometrical accuracy of workpieces manufactured with end mills
2017 110896 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
Koncepcja ramienia pomiarowego z czujnikiem stykowym i bezstykowym do CT
A concept of a measurement arm with tactile and non-tactile gauge for CT
2017 99430 Stopień II, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Analiza dokładności odtwarzania kształtów swobodnych w inżynierii odwrotnej
Analysis of accuracy of free form shape restoring in reverse engineering
2017 111061 Stopień II, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Konstrukcja układu pomiarowego opartego o rozpoznawanie obrazu
Construction of a measurement system based on image recognition
2017 103717 Stopień II, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Mobilna waga samochodowa wykorzystująca odkształcenia w elementach zawieszenia
Mobile vehicle scale using strain in suspension elements
2017 43985 Stopień II, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Stanowisko do badania silników indukcyjnych i komutatorowych
A setup for inductive and commutator motors testing
2018 115457 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Wiarygodność odtwarzania powierzchni swobodnych w inżynierii odwrotnej
Fidelity of free form surface reproduction in reverse engineering
2018 120996 Stopień I, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Koncepcja ortezy wspomagającej rehabilitację dłoni