Posiedzenia Rady Dyscypliny

Część informacji zamieszczonych w tym dziale dostępna jest jedynie dla członków Rady Dyscypliny po wcześniejszym zalogowaniu do systemu eKonto Politechniki Poznańskiej. Linkn do strony eKonto.
Po zalogowaniu należy wybrać z menu zakładkę "Dostępne Systemy" a następnie wybrać link "Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania"
Dla komputerów z poza sieci uczelnianej należy najpierw zalogować się do VPN (Virtual Private Network) Link do bramy VPN

Przewidywane terminy posiedzeń Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania

Terminy dostarczenia kompletnej dokumentacji (protokoły, prace itp.) – do: Typ posiedzenia
piątek, 20.12.2019, godzina 10:00 środa, 11.12.2019 Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
piątek, 24.01.2020, godzina 10:00 środa, 15.01.2020 Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
piątek, 28.02.2020, godzina 10:00 środa, 19.02.2020 Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
piątek, 27.03.2020, godzina 10:00 środa, 18.03.2020 Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
piątek, 24.04.2020, godzina 10:00 środa, 15.04.2020 Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
piątek, 29.05.2020, godzina 10:00 środa, 20.05.2020 Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
piątek, 03.07.2020, godzina 10:00 środa, 24.06.2020 Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
piątek, 25.09.2020, godzina 10:00 środa, 16.09.2020 Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
piątek, 29.11.2019, godzina 10:00

Poznań, dnia 22 listopada 2019 r.

                                                                                                                                                    P.T. 

                                                                                                                                                   Członkowie Rady Dyscypliny

                                                                                                                                                   Inżynieria Mechaniczna

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się dnia 29 listopada 2019 r. o godz. 10 00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).      

I Sprawozdanie z Senatu
Sprawa Referujący
1 z posiedzenia w dniu 30 października 2019 r.
Czytaj więcej
prof. M. Kupczyk
2 z posiedzenia w dniu 27 listopada 2019 r.
Czytaj więcej
dr hab. inż. M. Tabaszewski
II Sprawy osobowe
Sprawa Referujący
1 Wnioski o zatrudnienie na stanowisko profesora uczelni: a) dr hab. inż. Andrzej Gessner z Instytutu Technologii Mechanicznej b) dr hab. inż. Damian Przestacki z Instytutu Technologii Mechanicznej c) dr hab. inż. Szymon Wojciechowski z Instytutu Technologii Mechanicznej d) dr hab. inż. Ewa Dostatni z Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji e) dr hab. inż. Piotr Paczos z Instytutu Mechaniki Stosowanej f) dr hab. inż. Dorota Czarnecka-Komorowska z Instytutu Technologii Materiałów g) dr hab. inż. Piotr Frąckowiak z Instytutu Technologii Materiałów h) dr hab. inż. Paweł Popielarski z Instytutu Technologii Materiałów i) dr hab. inż. Anita Uściłowska z Instytutu Technologii Materiałów j) dr hab. inż. Karol Bula z Instytutu Technologii Materiałów k) dr hab. inż. Marek Nowak z Instytutu Inżynierii Materiałowej
Czytaj więcej
Przewodniczący RD
2 Wniosek dr. hab. inż. Rafała Talara z Instytutu Technologii Mechanicznej o zatrudnienie na stanowisko profesora uczelni w grupie dydaktycznej.
Czytaj więcej
Przewodniczący RD
3 Wnioski o zatrudnienie na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego: a) dr inż. Tomasz Bartkowiak z Instytutu Technologii Mechanicznej b) dr inż. Dawid Kucharski z Instytutu Technologii Mechanicznej c) dr inż. Piotr Siwak z Instytutu Technologii Mechanicznej d) dr inż. Marcin Suszyński z Instytutu Technologii Mechanicznej e) dr inż. Łukasz Bernat z Instytutu Technologii Materiałów f) dr inż. Jakub Hajkowski z Instytutu Technologii Materiałów g) dr inż. Robert Sika z Instytutu Technologii Materiałów h) dr inż. Paweł Szymański z Instytutu Technologii Materiałów i) dr inż. Artur Wypych z Instytutu Inżynierii Materiałowej
Czytaj więcej
Przewodniczący RD
4 Wniosek dr Agnieszki Fraski z Instytutu Mechaniki Stosowanej o zmianę stanowiska z adiunkta badawczo-dydaktycznego na adiunkta dydaktycznego.
Czytaj więcej
Przewodniczący RD
5 Wniosek dr. inż. Marcina Wiśniewskiego z Instytutu Technologii Mechanicznej o zmianę stanowiska z wykładowcy na asystenta dydaktycznego.
Czytaj więcej
Przewodniczący RD
III Sprawy dydaktyczne
----------------------------------
IV Sprawy bieżące
Sprawa Referujący
1 Powołanie Wydziałowej Komisji Wyborczej (Wydział Inżynierii Mechanicznej).
Czytaj więcej
Przewodniczący RD
2 Ustalenie recenzentów w postępowaniach związanych z rozwojem kadry naukowej dla Rady Doskonałości Naukowej.
Czytaj więcej
Przewodniczący RD
3 Aktualności
Czytaj więcej
Przewodniczący RD
V Sprawy doktorskie
Sprawa Referujący
1 Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Michałowi Grendzie (publiczna obrona 27.11.2019 r. o godz. 13.00.).
Czytaj więcej
dr hab. inż. R. Talar
VI Sprawy habilitacyjne
Sprawa Referujący
1 Zmiana recenzenta w komisji habilitacyjnej dr. inż. Bartosza Gapińskiego z Instytutu Technologii Mechanicznej.
Czytaj więcej
Przewodniczący RD
VII Wolne głosy i wnioski
----------------------------------