Posiedzenia Rady Wydziału

Część informacji zamieszczonych w tym dziale dostępna jest jedynie dla członków Rady Wydziału po wcześniejszym zalogowaniu do systemu eKonto Politechniki Poznańskiej. Linkn do strony eKonto.
Po zalogowaniu należy wybrać z menu zakładkę "Dostępne Systemy" a następnie wybrać link "Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania"
Dla komputerów z poza sieci uczelnianej należy najpierw zalogować się do VPN (Virtual Private Network) Link do bramy VPN

Przewidywane terminy posiedzeń Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania

Terminy dostarczenia kompletnej dokumentacji (protokoły, prace itp.) – do:
piątek, 01.02.2019, godzina 09:00 środa, 23.01.2019
piątek, 01.03.2019, godzina 09:00 środa, 20.02.2019
piątek, 12.04.2019, godzina 09:00 środa, 03.04.2019
piątek, 31.05.2019, godzina 09:00 środa, 22.05.2019
piątek, 05.07.2019, godzina 09:00 środa, 26.06.2019
piątek, 27.09.2019, godzina 09:00 środa, 18.09.2019
piątek, 14.12.2018, godzina 09:00

Poznań, dnia 7 grudnia 2018 r.

P. T. Członkowie Rady Wydziału
Budowy Maszyn i Zarządzania

    

          Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 14 grudnia 2018 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

Wręczenie listów gratulacyjnych nauczycielom akademickim - Dziekan

I Sprawozdanie z Senatu
Sprawa Referujący
1

z posiedzenia w dniu 28 listopada 2018 r.

Czytaj więcej
dr inż. K. Grześkowiak
II Sprawy osobowe
----------------------------------
III Sprawy dydaktyczne
Sprawa Referujący
1

Ocena efektów kształcenia na kierunkach studiów: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

Czytaj więcej
Prodziekan
2

Aktualności dydaktyczne.

Czytaj więcej
Prodziekan
IV Sprawy bieżące
Sprawa Referujący
1

Wniosek mgr inż. Dominiki Szadkowskiej z Instytutu Technologii Mechanicznej o przyznanie płatnego urlopu szkoleniowego.

Czytaj więcej
Dziekan
2

Wniosek mgr inż. Natalii Wierzbickiej z Instytutu Technologii Mechanicznej o przyznanie płatnego urlopu szkoleniowego.

Czytaj więcej
Dziekan
3

Aktualności.

Czytaj więcej
Dziekan
V Sprawy doktorskie
Sprawa Referujący
1

Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Karolowi Grochalskiemu.

Czytaj więcej
prof. R. Staniek
2

Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kazimierza Czapczyka.

Czytaj więcej
prof. S. Legutko
3

Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Grobelnego.

Czytaj więcej
prof. S. Legutko
4

Wniosek mgr. inż. Arkadiusza Jakubowskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

Czytaj więcej
prof. A. Milecki
5

Wniosek mgr. inż. Łukasza Macyszyna o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

Czytaj więcej
prof. R. Staniek
6

Wniosek mgr. inż. Romana Regulskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora.

Czytaj więcej
prof. A. Milecki
VI Sprawy habilitacyjne
Sprawa Referujący
1

Wystąpienie dr inż. Ewy Dostatni z Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

Czytaj więcej
Dziekan
VII Sprawy profesorskie
----------------------------------
VIII Wolne głosy i wnioski
---------------------------------- • piątek, 16.11.2018, godzina 09:00

  Poznań, dnia 9 listopada 2018 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 16 listopada 2018 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

  z posiedzenia w dniu 27 września 2018 r.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  2

  z posiedzenia w dniu 31 października 2018 r.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Tabaszewski
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Informacja o wynikach rekrutacji w roku 2018 na studia niestacjonarne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  2

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Zmiana składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Zmiana składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Studentów.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  4

  Zmiana składu Dziekańskiej Komisji ds. Kształcenia.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  5

  Zmiana składu Dziekańskiej Komisji ds. Nagród.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  6

  Sprawozdanie dziekana z rocznej działalności wydziału.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  7

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Katarzynie Peta.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Paczos
  2

  Wniosek mgr. inż. Piotra Tutaka o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  dr hab. T. Stręk
  VI Sprawy habilitacyjne
  ----------------------------------
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 12.10.2018, godzina 11:15

  Poznań, dnia 4 października 2018 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

             dot. tylko osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

            Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 12 października 2018 r. WYJĄTKOWO o godz. 11:15 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  ----------------------------------
  IV Sprawy bieżące
  ----------------------------------
  V Sprawy doktorskie
  ----------------------------------
  VI Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1

  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Piotra Mikołajczaka z Instytutu Technologii Materiałów.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr. inż. Piotra Mikołajczaka (w tym sekretarza komisji i recenzenta).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 21.09.2018, godzina 09:00

  Poznań, dnia 17 września 2018 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 21 września 2018 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).     

    Oferta programu OPUS Narodowego Centrum Nauki – Agnieszka Barcik

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy osobowe
  Sprawa Referujący
  1

  Protokół komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Michała Wieczorowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.

  Czytaj więcej
  prof. T. Sterzyński
  2

  Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Zakładzie Projektowania Technologii ITMech (3 etaty).

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Roczne sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich – Interdyscyplinarne studia doktoranckie (ISD) Nauka o materiałach (NoM) Politechniki Poznańskiej.

  Czytaj więcej
  prof. T. Sterzyński
  2

  Roczne sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich – Studia Doktoranckie Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. B. Starzyńska
  3

  Zmiany w programie Studiów Doktoranckich Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. B. Starzyńska
  4

  Zatwierdzenie przedmiotów prowadzonych w języku angielskim w ramach programu „ERASMUS +”.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  5

  Informacja o wynikach rekrutacji w roku 2018 na studia stacjonarne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  6

  Wstępne informacje o przebiegu rekrutacji w roku 2018 na studia niestacjonarne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  7

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Powołanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Studentów.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Powołanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Akceptacja składu Komisji Doktoranckiej.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  4

  Zmiana składu Wydziałowej Komisji Konkursowej na Stanowiska Profesorskie.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  5

  Sprawozdanie dziekana z rocznej działalności wydziału.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  6

  Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  7

  Podział dotacji DSPB i DSMK w roku 2018.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  8

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Kamilowi Kowalskiemu.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Paczos
  2

  Wniosek mgr inż. Pauliny Rewers o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  prof. A. Hamrol
  VI Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1

  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Grażyny Sypniewskiej - Kamińskiej z Instytutu Mechaniki Stosowanej.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr inż. Grażyny Sypniewskiej - Kamińskiej (w tym sekretarza komisji i recenzenta).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Wystąpienie dr. inż. Piotra Mikołajczaka z Instytutu Technologii Materiałów w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 06.07.2018, godzina 09:00

  Poznań, dnia 29 czerwca 2018 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 6 lipca 2018 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

    Z posiedzenia w dniu 30 maja 2018 r.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Tabaszewski
  2

    Z posiedzenia w dniu 27 czerwca 2018 r.

  Czytaj więcej
  dr inż. K. Grześkowiak
  II Sprawy osobowe
  Sprawa Referujący
  1

  Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia:

  • na stanowisku adiunkta w Zakładzie Mechaniki Technicznej IMS,
  • na stanowisku adiunkta w Zakładzie Mechaniki Technicznej IMS,
  • a stanowisku adiunkta w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji IMS,
  • a stanowisku adiunkta w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji IMS,
  • na stanowisku asystenta w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji IMS,
  • na stanowisku asystenta w Zakładzie Obróbki Skrawaniem ITMech,
  • na stanowisku asystenta w Zakładzie Urządzeń Mechatronicznych ITMech,
  • na stanowisku asystenta w Zakładzie Urządzeń Mechatronicznych ITMech,
  • na stanowisku asystenta w Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych ITMech,
  • na stanowisku asystenta w Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych ITMechna stanowisku asystenta w Zakładzie Mechaniki Technicznej IMS (2 etaty).
  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. inż. Krzysztofa Żywickiego w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Zmiany w studiach podyplomowych „Zarządzanie jakością w teorii i praktyce” – SP 117.

  Czytaj więcej
  dr inż. M. Grabowska
  2

  Zmiany w studiach podyplomowych „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie” – SP 160.

  Czytaj więcej
  dr inż. W. Ptaszyński
  3

  Zmiany w studiach podyplomowych „Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu” – SP 184.

  Czytaj więcej
  dr inż. R. Konieczny
  4

  Zatwierdzenie kierunkowych efektów kształcenia według Polskiej Ramy Kwalifikacji na studiach podyplomowych „Organizacja i zarządzanie produkcją” – SP 186.

  Czytaj więcej
  dr inż. J. Trojanowska
  5

  Zatwierdzenie kierunkowych efektów kształcenia według Polskiej Ramy Kwalifikacji na studiach podyplomowych „Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0” – SP 218 .

  Czytaj więcej
  dr inż. E. Dostatni
  6

  Zmiany w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  7

  Zmiany w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn (profil ogólnoakademicki).

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  8

  Zmiany w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny).

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  9

  Zmiany w programie studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  10

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Opiniowanie wniosków o nagrody Rektora PP za wybitne osiągnięcia w roku 2017.

  Czytaj więcej
  Przewodnicząca komisji
  2

  Wniosek dr inż. Anety Bartkowskiej z Instytutu Inżynierii Materiałowej o przyznanie płatnego urlopu naukowego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Wniosek mgr. inż. Mateusza Kotkowiaka z Instytutu Inżynierii Materiałowej o przyznanie płatnego urlopu naukowego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  4

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Karola Grochalskiego.

  Czytaj więcej
  prof. R. Staniek
  2

  Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Peta.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Paczos
  3

  Wniosek mgr. inż. Bartosza Jakubka o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. R. Barczewski
  4

  Wniosek mgr. inż. Tomasz Jedlińskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. J. Buśkiewicz
  5

  Wniosek mgr. inż. Pawła Muszyńskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  prof. R. Staniek
  6

  Wniosek mgr. inż. Stanisława Pabiszczaka o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  prof. R. Staniek
  VI Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1

  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Jankowskiej z Instytutu Mechaniki Stosowanej.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr inż. Małgorzaty Jankowskiej (w tym sekretarza komisji i recenzenta).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Wystąpienie dr inż. Grażyny Sypniewskiej - Kamińskiej z Instytutu Mechaniki Stosowanej w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 25.05.2018, godzina 09:00

  Poznań, dnia 21 maja 2018 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 25 maja 2018 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208). 

  Wręczenie nagród Dziekana za wyróżniające się prace dyplomowe - Dziekan

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

    Z posiedzenia w dniu 11 maja 2018 r.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  II Sprawy osobowe
  Sprawa Referujący
  1

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dr inż. Moniki Dobrzyńskiej–Mizera w Instytucie Technologii Materiałów.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  2

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr inż. Dominki Panfil-Pryka w Instytucie Inżynierii Materiałowej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  3

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr inż. Iwony Wstawskiej w Instytucie Mechaniki Stosowanej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  4

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Łukasza Macyszyna w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  5

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Stanisława Pabiszczaka w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  6

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr inż. Katarzyny Peta w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  7

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Romana Regulskiego w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  8

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Pawła Bunia w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  9

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Filipa Osińskiego w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  10

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr inż. Pauliny Rewers w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  11

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Arkadiusza Kromy w Instytucie Technologii Materiałów.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  12

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Mateusza Kotkowiaka w Instytucie Inżynierii Materiałowej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  13

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Mikołaja Bilskiego w Instytucie Mechaniki Stosowanej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  14

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Krzysztofa Sowińskiego w Instytucie Mechaniki Stosowanej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  15

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Mateusza Wróbla w Instytucie Mechaniki Stosowanej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  16

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Karola Grochalskiego w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  17

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Arkadiusza Kubackiego w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  18

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Adama Patalasa w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Zmiany w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  2

  Zmiany w programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  3

  Wyniki ankietyzacji.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  4

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Karola Grochalskiego.

  Czytaj więcej
  prof. M. Wieczorowski
  2

  Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Peta.

  Czytaj więcej
  prof. J. Żurek
  3

  Wniosek mgr. inż. Arkadiusza Kubackiego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora.

  Czytaj więcej
  prof. A. Milecki
  VI Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1

  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Adama Głowacza z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr. inż. Adama Głowacza (w tym sekretarza komisji i recenzenta).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Wystąpienie dr. inż. Szymona Wojciechowskiego z Instytutu Technologii Mechanicznej w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 27.04.2018, godzina 09:00

  Poznań, dnia 23 kwietnia 2018 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 27 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

    Z posiedzenia w dniu 28 marca 2018 r.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Tabaszewski
  2

    Z posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2018 r.

  Czytaj więcej
  dr inż. K. Grześkowiak
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Zmiany w studiach podyplomowych „Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy” – SP-91.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Szostak
  2

  Zmiany w studiach podyplomowych „Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych” – SP 111.

  Czytaj więcej
  prof. T. Sterzyński
  3

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Przyjęcie wykonania kosztów ogólnowydziałowych za rok 2017.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Przyjęcie planu kosztów ogólnowydziałowych na rok 2018.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Wyniki konkursu o nagrodę dziekana WBMiZ za wyróżniające się prace dyplomowe w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej
  prof. E. Stachowska
  4

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Robertowi Koterasowi.

  Czytaj więcej
  prof. R. Staniek
  2

  Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kamila Kowalskiego.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Paczos
  3

  Wniosek mgr. inż. Michała Kowala o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  prof. R. Staniek
  4

  Przedłużenie terminu przedstawienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotrowi Owczarkowi (05.07.2013 r.; promotor – prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  VI Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1

  Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr. inż. Radosławowi Marudzie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Szostak
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 16.03.2018, godzina 09:00

  Poznań, dnia 9 marca 2018 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 16 marca 2018 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

  Sprawozdanie z Senatu

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  II Sprawy osobowe
  Sprawa Referujący
  1

  Protokół komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Zakładzie Urządzeń Mechatronicznych ITMech.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Wniosek inż. Martyny Włoch o indywidualny program nauczania (MiBM).

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  2

  Zatwierdzenie kierunkowych efektów kształcenia według Polskiej Ramy Kwalifikacji na studiach I stopnia na kierunkach: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn (oba profile) mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  3

  Zatwierdzenie kierunkowych efektów kształcenia według Polskiej Ramy Kwalifikacji na studiach II stopnia na kierunkach: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, Mechatronic Constructions oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  4

  Informacje o wynikach rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  5

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Stypendium ministra dla wybitnego młodego naukowca – dr inż. Jacek Andrzejewski.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Stypendium ministra dla wybitnego młodego naukowca – dr inż. Aneta Bartkowska.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Stypendium ministra dla wybitnego młodego naukowca – dr inż. Jakub Grabski.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  4

  Stypendium ministra dla wybitnego młodego naukowca – mgr inż. Kamil Kowalski.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  5

  Stypendium ministra dla wybitnego młodego naukowca – dr inż. Danuta Matykiewicz.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  6

  Stypendium ministra dla wybitnego młodego naukowca – dr inż. Andrzej Miklaszewski.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  7

  Stypendium ministra dla wybitnego młodego naukowca – dr inż. Mikołaj Smyczyński.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  8

  Stypendium ministra dla wybitnego młodego naukowca – dr inż. Szymon Wojciechowski.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  9

  Wniosek o nagrodę naukową Wydziału IV Nauk Technicznych PAN – dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz, prof. nadzw. PP.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  10

  Zatwierdzenie rankingu jednostek WBMiZ za 2017 rok.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  11

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kamila Kowalskiego.

  Czytaj więcej
  prof. M. Jurczyk
  2

  Wniosek mgr. inż. Tadeusza Chwalczuka o zmianę promotora.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Wniosek mgr. inż. Kazimierza Czapczyka o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  prof. S. Legutko
  4

  Wniosek mgr. inż. Michała Grendy o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Paczos
  5

  Wniosek mgr. inż. Pawła Grobelnego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  prof. S. Legutko
  6

  Wniosek mgr inż. Iwony Wstawskiej o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  prof. K. Magnucki
  VI Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1

  Wystąpienie dr. inż. Adama Głowacza z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 26.01.2018, godzina 09:00

  Poznań, dnia 19 stycznia 2018 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 26 stycznia 2018 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

  Sprawozdanie z Senatu

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  II Sprawy osobowe
  Sprawa Referujący
  1

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Pawła Brzęka w Instytucie Technologii Materiałów.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  2

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Kamila Wojtko w Instytucie Technologii Materiałów.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Prośba inż. Renaty Ferduły o indywidulany tok studiów (MCH).

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  2

  Zatwierdzenie przedmiotów prowadzonych w języku angielskim w ramach programu „ERASMUS +”.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  3

  Zmiana Regulaminu praktyk studenckich na WBMiZ.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  4

  Ocena efektów kształcenia na kierunkach studiów: inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

  Czytaj więcej
  dr inż. M. Diering
  5

  Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia – aktualności.

  Czytaj więcej
  dr inż. M. Diering
  6

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Wybór przedstawiciela do Rady Bibliotecznej.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  2

  Opiniowanie wniosków o nagrodę Rektora PP.

  Czytaj więcej
  prof. E. Stachowska
  3

  Zatwierdzenie Regulaminu podziału dotacji na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (DdMNiD).

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  4

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Damianowi Grajewskiemu.

  Czytaj więcej
  prof. S. Legutko
  2

  Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Wiesławowi Kuczko.

  Czytaj więcej
  prof. M. Wieczorowski
  3

  Wniosek mgr. inż. Mariusza Bożka o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  prof. A. Hamrol
  4

  Wniosek mgr. inż. Mateusza Kotkowiaka o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Kulka
  5

  Wniosek mgr inż. Karoliny Wiśniewskiej - Mleczko o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. E. Magnucka-Blandzi
  6

  Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Zbigniewa Najlepszego (27.09.2013 r.; promotor – prof. dr hab. inż. Adam Hamrol).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  VI Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1

  Wystąpienie dr. inż. Huberta Jopka z Instytutu Mechaniki Stosowanej w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Wystąpienie dr inż. Małgorzaty Jankowskiej z Instytutu Mechaniki Stosowanej w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 22.12.2017, godzina 09:00

  Poznań, dnia 15 grudnia 2017 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 22 grudnia 2017 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).     

  Wręczenie listów gratulacyjnych nauczycielom akademickim - Dziekan

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

  z posiedzenia w dniu 29 listopada 2017 r.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Tabaszewski
  2

  z posiedzenia w dniu 20 grudnia 2017 r.

  Czytaj więcej
  dr inż. K. Grześkowiak
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Zatwierdzenie Regulaminu podziału dotacji na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (DdMNiD).

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  2

  Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nano BioTech.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Frederikowi Stefańskiemu.

  Czytaj więcej
  prof. T. Sterzyński
  2

  Wniosek mgr. inż. Eligiusza Idczaka o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  dr hab. T. Stręk
  3

  Wniosek mgr. inż. Mateusza Sopaty o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. J. Jakubowicz
  VI Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1

  Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr. inż. Damianowi Przestackiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. A. Gessner
  2

  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Radosława Marudy z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr. inż. Radosława Marudy (w tym sekretarza komisji i recenzenta).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ----------------------------------