Skład Rady Wydziału

Dziekan

 • dr hab. inż. Olaf Ciszak

Prodziekani

 • dr inż. Krzysztof Grześkowiak
 • prof. dr hab. inż. Michał Nowak
 • dr inż. Jan Uniejewski

Członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł naukowy profesora

 • prof. dr hab. inż. Adam Hamrol
 • prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki
 • prof. dr hab. inż. Marek Morzyński
 • prof. dr hab. Ewa Stachowska
 • prof. dr hab. inż. Roman Staniek
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński
 • prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski
 • prof. dr hab. inż. Jan Żurek

Członkowie Rady Wydziału posiadający stopień doktora habilitowanego

 • dr hab. inż. Roman Barczewski
 • dr hab. inż. Mateusz Barczewski
 • dr hab. inż. Karol Bula
 • dr hab. inż. Jacek Buśkiewicz
 • dr hab. inż. Dorota Czarnecka - Komorowska
 • dr hab. inż. Ewa Dostatni
 • dr hab. inż. Piotr Frąckowiak
 • dr hab. inż. Bartosz Gapiński
 • dr hab. inż. Andrzej Gessner
 • dr hab. inż. Filip Górski
 • dr hab. inż. Małgorzata Jankowska
 • dr hab. inż. Paweł Jasion
 • dr hab. inż. Hubert Jopek
 • dr hab. inż. Piotr Krawiec
 • dr hab. inż. Ireneusz Malujda
 • dr hab. inż. Jarosław Markowski
 • dr hab. inż. Piotr Mikołajczak
 • dr hab. inż. Piotr Paczos
 • dr hab. inż. Paweł Popielarski
 • dr hab. inż. Damian Przestacki
 • dr hab. inż. Witold Stankiewicz
 • dr hab. inż. Roman Starosta
 • dr hab. inż. Beata Starzyńska
 • dr hab. Tomasz Stręk
 • dr hab. inż. Grażyna Sypniewska - Kamińska
 • dr hab. inż. Marek Szostak
 • dr hab. inż. Michał Śledziński
 • dr hab. inż. Maciej Tabaszewski
 • dr hab. inż. Rafał Talar
 • dr hab. inż. Krzysztof Talaśka
 • dr hab. inż. Paweł Twardowski
 • dr hab. inż. Anita Uściłowska
 • dr hab. inż. Szymon Wojciechowski

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 • dr inż. Tomasz Bartkowiak
 • dr inż. Magdalena Diering
 • dr inż. Jan Górecki
 • dr inż. Jakub Grabski
 • dr inż. Agnieszka Kujawińska
 • dr inż. Kinga Mencel
 • dr inż. Krzysztof Netter
 • dr inż. Piotr Posadzy
 • dr inż. Dariusz Sędziak
 • dr inż. Paweł Szymański
 • dr Małgorzata Wojsznis

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr Beata Czerkas
 • mgr Kamila Czerniak

Przedstawiciele doktorantów i studentów

 • Bartosz Buda
 • Sebastian But
 • Paweł Dzięcioł
 • Hugo Jammes
 • Magdalena Kubiak
 • Klaudia Kulińska
 • Eliza Kurkowiak
 • Michał Łużniak
 • Krzysztof Puzio
 • Aleksandra Stróżyk
 • mgr inż. Martyna Wiciak-Pikuła
 • Małgorzata Witek
 • Dustin Witkiewicz

Stali uczestnicy posiedzeń Rady Wydziału

 • dr inż. Jan Uniejewski - przedstawiciel związku zawodowego ZNP
 • dr inż. Krzysztof Grześkowiak - przedstawiciel związku zawodowego NSZZ "Solidarność"