AKTUALNOŚCI

 

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Edycja XII
Studiów Podyplomowych

Programowanie Obrabiarek Sterowanych Numerycznie!

 

ZAPRASZAMY do składania dokumentów – edycja XII

 

Każdy słuchacz otrzymuje automatycznie: ŚWIADECTWO MNiSW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zapraszamy absolwentów szkół wyższych, posiadających dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich o profilu technicznym. Warunkiem przyjęcia jest pozytywny przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz wniesienie opłaty z tytułu uczestnictwa w studium w wysokości: 5 500 zł.

Kierownikiem Studiów jest dr inż. Wojciech Ptaszyński

 

Rekrutacja trwa od 1.07.2022 - 30.09.2022

Rejestracja elektroniczna 

Zasady rektrutacji

Informacje odnośnie studiów podyplomowych - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

 

Finanse:

Marlena Białek 
Telefon: 61 665 2821
Pokój: 625
Email: marlena.bialek@put.poznan.pl

Sekretariat:


mgr inż. Karolina Łukasiak
ul. Piotrowo 3, pokój 623
60-965 Poznań
tel. +48 61 665 28 20
e-mail: karolina.lukasiak@put.poznan.pl

podanie_wniosek-o-przyjęcie-SP

 


Wyniki konkursu o nagrodę dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej


W dniu 28 lutego 2022 Dziekan i Rada Dyscypliny Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej nadała Pani mgr inż. Natalii Znojkiewicz stopień doktora nauk inżynieryjno - technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

W dniu 28 lutego 2022 Dziekan i Rada Dyscypliny Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej nadała Panu mgr inż. Łukaszowi Macyszyn stopień doktora nauk inżynieryjno - technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.