Data dodania

Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0

Edycje studiów

 

Data rozpoczęcia i zakończenia studiów: 05.11.2022 - 31.07.2023

Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 01.07.2022

Termin zakończenia składania dokumentów: 15.10.2022

 

Sekretariat studiów

 

mgr inż. Damian Grajewski

ul. Piotrowo 3 (budynek z zegarem)

telefon: 61 665 2718

e-mail: damian.grajewski@put.poznan.pl

mgr inż. Anna Dudkowiak

telefon: 61 665 2731

e-mail: anna.dudkowiak@put.poznan.pl

 

Kierownik studiów

 

dr hab. inż. Ewa Dostatni, prof. PP

telefon: 61 665 2731

e-email: ewa.dostatni@put.poznan.pl

 

Dodatkowe informacje

 

Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin: 207

Koszt studiów: 5200,00 zł

Nr konta bankowego:

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

z dopiskiem: SP-218

 

Terminy zajęć:

 

piątek (16.30 - 21.00) - sobota (8.00 - 15.00), dwa razy w miesiącu

 

Zasady naboru:

 

kolejność zgłoszeń

 

Profil kształcenia:

 

Celem studium podyplomowego jest przybliżenie koncepcji Przemysł 4.0 oraz przedstawienie kluczowych technologii wspomagających transformację przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0.

Słuchacze nabędą kompetencje m.in. z zakresu identyfikacji obszarów potencjału w przedsiębiorstwie do przeprowadzenia transformacji cyfrowej, a także zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Studium kierowane jest zarówno do Słuchaczy chcących pozyskać podstawowe informacje dotyczące koncepcji Przemysłu 4.0 i technologii umożliwiających jego wdrożenie w przedsiębiorstwie, jak również dla tych, którzy chcą nabyć umiejętności w posługiwaniu się systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie produktem i procesem.

Studium ukierunkowane jest na pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej (w formie wykładów, laboratoriów i zajęć projektowych). 

Cykl zajęć obejmować będzie zagadnienia w obszarze:

 • podstaw koncepcji Przemysł 4.0
 • zarządzania projektem inżynierskim (organizacja zespołu projektowego, harmonogramowanie projektu, przydział zasobów projektowych, analiza finansowa (ROI), wyznaczenie wskaźników efektywności)
 • zintegrowanego podejścia do zarządzania cyklem życia wyrobu
 • nowoczesnych technik projektowania wyrobów (z uwzględnieniem ekoprojektowania)
 • metod wdrażania innowacyjnych narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwie
 • metodyk projektowania inżynierskich baz danych na potrzeby gromadzenia i przetwarzania wiedzy i danych o produkcie i procesie
 • nowoczesnych technik planowania procesów technologicznych opartych o narzędzia sztucznej inteligencji
 • metod i narzędzi wspomagających planowanie i sterowanie produkcją
 • symulacji procesów produkcyjnych
 • narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie cyklem życia wyrobu - PLM (integracja na poziomie danych i procesów)
 • elastycznych systemów produkcyjnych
 • inżynierii wymagań w odniesieniu do projektowania, zakupu, produkcji i obsługi posprzedażowej.

Słuchacz nabędzie kompetencje z obszaru:

 • założeń Przemysłu 4.0
 • identyfikacji obszarów potencjału w przedsiębiorstwie do przeprowadzenia transformacji cyfrowej
 • oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa w obszarze Przemysłu 4.0
 • realizacji procesów w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne
 • zastosowania kluczowych technologii Przemysłu 4.0 (zaawansowana analiza danych, roboty przemysłowe, integracja technologii informatycznych i operacyjnych, cyfrowy bliźniak, przetwarzanie danych w chmurze, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja, druk addytywny)
 • inżynierii zorientowanej na klienta.

 

STRONA WWW

PL