Komisje i zespoły wydziałowe

Komisje Rady Wydziału


WYDZIAŁOWA KOMISJA KONKURSOWA DS. ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk - przewodniczący

dr hab. inż. Paweł Jasion

dr hab. inż. Paweł Popielarski, prof. PP

dr hab. inż. Rafał Talar

dr hab. inż. Krzysztof Talaśka, prof. PP

dr inż. Krzysztof Grześkowiak - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego NSZZ "Solidarność"

dr inż. Jan Uniejewski - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego ZNP


WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

dr hab. inż. Jarosław Markowski, prof. PP - przewodniczący

mgr Kamila Czerniak - sekretarz

dr inż. Krzysztof Netter

mgr inż. Natalia Wierzbicka - przedstawiciel doktorantów

Hugo Jammes - przedstawiciel studentów


WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENIAJĄCA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH


dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP - przewodniczący

dr hab. inż. Paweł Jasion

dr hab. inż. Paweł Popielarski, prof. PP

dr hab. inż. Rafał Talar

dr hab. inż. Krzysztof Talaśka, prof. PP

dr inż. Krzysztof Grześkowiak - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego NSZZ "Solidarność"

dr inż. Jan Uniejewski - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego ZNP


WYDZIAŁOWA KOMISJA DO SPRAW BUDŻETU I FINANSÓW

prof. dr hab. inż. Adam Hamrol - przewodniczący

dr hab. inż. Paweł Jasion

dr hab. inż. Paweł Popielarski, prof. PP

dr hab. inż. Rafał Talar

dr hab. inż. Krzysztof Talaśka, prof. PP


WYDZIAŁOWA KOMISJA DO SPRAW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

dr inż. Magdalena Diering - przewodnicząca

dr hab. inż. Bartosz Gapiński, prof. PP - prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

dr inż. Jakub Grabski

dr inż. Krzysztof Grześkowiak - prodziekan ds. studiów stacjonarnych

dr inż. Krzysztof Netter

dr inż. Dominik Wilczyński

Hugo Jammes - przedstawiciel studentów

Paweł Dzięcioł - przedstawiciel studentów


DZIEKAŃSKA KOMISJA DO SPRAW KSZTAŁCENIA

dr inż. Waldemar Matysiak - przewodniczący

dr hab. inż. Bartosz Gapiński, prof. PP - prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

dr inż. Jakub Grabski

dr inż. Krzysztof Grześkowiak - Prodziekan ds. studiów stacjonarnych

dr inż. Krzysztof Netter

dr inż. Dominik Wilczyński

mgr inż. Krzysztof Dyrka

Hugo Jammes - przedstawiciel studentów

Paweł Dzięcioł - przedstawiciel studentów


DZIEKAŃSKA KOMISJA DO SPRAW NAGRÓD

prof. dr hab. Ewa Stachowska - przewodnicząca

dr hab. inż. Dorota Czarnecka - Komorowska, prof. PP

dr hab. inż. Maciej Tabaszewski

dr inż. Krzysztof Netter

dr inż. Konrad Waluś

Sebastian But - przedstawiciel studentów

Magdalena Wojtczak - przedstawiciel studentów


KOMISJA DOKTORANCKA

dr hab. inż. Beata Starzyńska - przewodnicząca

dr hab. inż. Jacek Buśkiewicz

mgr inż. Agata Felusiak

mgr inż. Natalia Swojak

mgr inż. Paweł Zawadzki


Komisje Rady Dyscypliny

KOMISJA DS. NAUKI I EWALUACJI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

prof. dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi

dr hab. inż. Jacek Buśkiewicz

dr hab. inż. Ewa Dostatni, prof. PP

dr hab. inż. Andrzej Gessner

dr hab. inż. Witold Stankiewicz

dr hab. inż. Grzegorz Ślaski

dr inż. Piotr Siwak

dr inż. Dominik Wojtkowiak

dr inż. Krzysztof Żywicki


KOMISJA KWALIFIKACYJNA W POSTĘPOWANIACH W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA

prof. dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi

prof. dr hab. Ewa Stachowska

dr hab. inż. Karol Bula, prof. PP

dr hab. inż. Piotr Krawiec, prof. PP

dr hab. inż. Piotr Paczos, prof. PP