Data dodania

Nowoczesne Techniki Komputerowe w Projektowaniu

Edycje studiów

 

Data rozpoczęcia i zakończenia:  01.11.2022 - 31.07.2023

Termin rozpoczęcia składania dokumentów:   27.06.2022

Termin zakończenia składania dokumentów:  15.10.2022

 

 

Sekretariat

 

Anna Karwasz

Telefon:  61 665 2718

Email:  anna.karwasz@put.poznan.pl

ul. Piotrowo 3, 60-138 Poznań, pok. 122

 

Kierownik studiów

 

Damian Grajewski

Telefon:  61 665 2718

Email: damian.grajewski@put.poznan.pl

 

Jednostka organizacyjna:  Instytut Technologii Materiałów

Liczba semestrów:  2

Liczba godzin:  204

Koszt studiów:  5200 zł

Możliwość rozłożenia na raty płatności za studia

Nr konta: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

 

Terminy zajęć:

 

piątek-sobota, dwa-trzy razy w miesiącu

 

Zasady naboru:

 

kolejność zgłoszeń

 

Profil Kształcenia:

 

Studia kierowane są do czynnych zawodowo inżynierów i mają na celu rozszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technik komputerowych w przedsiębiorstwie.

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy słuchaczy z zakresu stosowania systemów komputerowych w obszarze technicznego przygotowania produkcji. Uczestnik studiów otrzymuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu stosowania systemów CAD/CAM/CAE przy projektowaniu wyrobów i procesów wytwarzania, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, tworzenia modeli wyrobów w systemach Rapid Prototyping. Studium przeznaczone jest dla projektantów, konstruktorów, pracowników zajmujących się eksploatacją maszyn i wszystkich pragnących rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowymi do twórczego rozwiązywania problemów inżynierskich.

 

STRONA WWW

 

 

PL