Aktualność

Utworzono: poniedziałek, 4. luty 2019 - 14:08
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4. luty 2019 - 14:08

Trwa nabór wniosków w programie ETIUDA 7 Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie.

Adresaci konkursu:

 • Osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora, które:
  • mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowe,
  • będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 kwietnia 2019 r.

Warunki przystąpienia do konkursu:

 • Sukcesy w dotychczasowej działalności naukowej,
 • Przygotowywana rozprawa doktorska odznaczająca się szczególną wartością naukową,
 • Planowe odbycie stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym w okresie pobierania stypendium ETIUDA bądź w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu wypłacania tego stypendium,
 • Badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmujące badania podstawowe.

Forma finansowania:

 • Stypendium naukowe: 4 500 zł miesięcznie na czas przygotowywania rozprawy doktorskiej (od 6 do 12 miesięcy),
 • Środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym: ryczałt 12 000 zł miesięcznie, skorygowany o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju,
 • Środki na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do miejsca odbycia stażu zagranicznego: ryczałt od 1 000 zł do 10 000 zł.

Termin rozpoczęcia finansowania stypendiów doktorskich przypada na dzień 1 października 2019 r.

 

Termin wewnętrzny na złożenie wniosku: 4 marca br.

 

Dokumentacja konkursowa: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda7

Intranet: https://intranet.put.poznan.pl/department/r2n/2012/12/19/5609

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych