Aktualności

Utworzono: 19.03.08 09:30
Ostatnia modyfikacja: 19.03.08 09:31

Zakład Projektowania Technologii Instytutu Technologii Mechanicznej zaprasza na Seminarium Automatyzacja projektowania i realizacji procesów technologicznych

 

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 190308093042_seminarleg_2019_1.pdf252.12 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 19.02.25 13:19
Ostatnia modyfikacja: 19.02.25 13:19

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w VIII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym: ''Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn'' organizowanym przez Koło Naukowe Podstaw Inżynierii Produkcji przy współpracy Koła Naukowego Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Politechniki Lubelskiej.

Konferencja odbędzie się w dniach 29 - 31 maja 2019 r. w ośrodku wypoczynkowym ''W Krainie Alicji Wellness & Spa'' (www.wkrainiealicji.pl) w Nałęczowie, przy ulicy Kolejowej 37.

 VIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe organizowane jest pod patronatem:

J.M. REKTORA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

DZIEKANA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

SEKCJI TECHNOLOGII KOMITETU BUDOWY MASZYN PAN

PREZESA SIMP o/LUBLIN

Artykuły zgłoszone na konferencję będą publikowane czasopismach naukowych podanych poniżej:

Advances in Science and Technology Research Journal Advances in Materials Science Applied Computer Science Journal of Ecological Engineering Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym komunikacie oraz na stronie:

www.msn.pollub.pl

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 190225131920_komunikat_nr_1.pdf360.41 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 19.03.08 16:35
Ostatnia modyfikacja: 19.03.08 16:35

Zapraszamy do udziału w  VII Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej z cyklu „Dylematy Współczesnego Zarządzania” , która odbędzie się w dniach 16-17 maja 2019 roku.

W ramach obrad poruszana będzie tematyka z zakresu zarządzania oraz dowodzenia. Zapraszamy do zapoznania się komunikatem konferencyjnym, gdzie znajdziecie Państwo więcej szczegółowych informacji.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 19.02.25 13:41
Ostatnia modyfikacja: 19.02.25 13:41

Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin. 

W ramach udziału w Konferencji uczestniczy będą mieli możliwość przedstawienia oryginalnych prac naukowych, jak i przeglądowych w formie wystąpienia ustnego lub posteru.

Wszystkie dziedziny naukowe zostały podzielone na następujące panele tematyczne:

  • Panel Nauk Przyrodniczych (m.in. nauki biologiczne, leśne, o Ziemi, rolnicze, weterynaryjne itd.);
  • Panel Nauk Technicznych i Ścisłych (m.in. nauki techniczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, wojskowe itd.);
  • Panel Nauk Medycznych (m.in. nauki medyczne, farmaceutyczne, o zdrowiu, o kulturze fizycznej itd.);
  • Panel Nauk Humanistycznych (m.in. nauki humanistyczne, ekonomiczne, prawne, społeczne, teologiczne itd.).

    Szczegóły w załaczniku.

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 190225134127_zaproszenie_na_konferencje.pdf276.46 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 19.03.14 08:50
Ostatnia modyfikacja: 19.03.14 08:50

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez nasze stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób. Środki na organizowane przez nas wydarzenia i stypendia pozyskujemy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.

Zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków do zgłaszania się do naszego programu stypendialnego w Niemczech. Stypendium przyznawane jest na okres październik 2019 - luty 2020 (na semestr zimowy wg niemieckiego kalendarza akademickiego). GFPS oferuje pobyt na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Lipsku, Heidelbergu, Dreźnie, Hamburgu, Monachium, Bremie. Termin nadsyłania zgłoszeń został wyznaczony na 23.04.2019.
Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.

Oprócz finansowania pobytu nasze stowarzyszenie organizuje dla stypendystów bogaty program kulturalny, pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności.

Zapraszamy na naszą stronę https://www.gfps.pl/info/, na której znajduje się pełna informacja o stypendium, w tym jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy.
 

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 190314085009_stypendia_gfps_w_niemczech.pdf1.09 MB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 19.02.27 07:51
Ostatnia modyfikacja: 19.02.27 07:52

UWAGA !!!

Informacja dotyczy studentów przyjętych na I rok / II stopnia  od semestru letniego 2018/19

Studenci zainteresowani otrzymaniem pomocy materialnej zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów stypendialnych  w terminie do 04 marca br.

Informacje o świadczeniach pomocy materialnej dostępne są  na stronie: www.put.poznan.pl/pomoc-materialna/pomoc-materialna-dla-studentow

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 19.03.14 08:58
Ostatnia modyfikacja: 19.03.14 08:59

Zapraszamy Państwa na  szkolenie: „Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu LIFE 2019 – „wybrane aspekty finansowe”.

NFOŚiGW w dniu 27 marca 2019 zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące zagadnień finansowych w projektach LIFE.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

  • Wnioskodawców, którzy planują aplikować w naborze 2019.
  • Wnioskodawców, którzy złożyli pełne wnioski i oczekują na ich rozstrzygnięcie.
  • Beneficjentów Programu LIFE, którzy realizują projekty LIFE.

Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE przedstawią zasady dotyczące aspektów finansowych w zakresie składania wniosków oraz realizacji projektów w obszarach priorytetowych Programu LIFE .

Ważne jest, aby uczestnicy szkolenia zapoznali się wyprzedzająco z Wytycznymi dla wnioskodawców co ułatwi aktywne uczestnictwo w szkoleniu. Materiały ww. dostępne są na stronie Komisji Europejskiej w tzw. pakiecie aplikacyjnym:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm

Przetłumaczone wersje tych materiałów znaleźć można na polskiej stronie Programu LIFE, w zakładce „Tłumaczenia”:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/tlumaczenia-/

Szkolenie rozpocznie się 27.03.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, sala 102. Rejestracja uczestników trwa od godz. 9.30.

Zgłoszenia dokonać można jedynie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza do dnia 25 marca do godz. 9.00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY :    http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-life---27-marca-2019/    (link przekierowujący)

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 190314085850_program_szkolenia_27_03_2019.pdf316.46 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 19.02.27 08:03
Ostatnia modyfikacja: 19.03.01 14:13

W dniach 15-16 maja br. w Kijowie odbędzie się Konferencja „XVII International Scientific and Practical Conference „Renewable Energy and Energy Efficiency of the  XXI century”.

Konferencja odbywa się pod patronatem Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Odnawialnych Źródeł Energii, oraz Ambasady Rzeczy Pospolitej na Ukrainie.

 

Osoba odpowiedzialna z ramienia Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej - Olha Vakhrina: tel. +48 61 665 39 74, olha.vakhrina@put.poznan.pl

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 190227080336_invitation_eng_2019.pdf1.47 MB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 19.03.14 09:06
Ostatnia modyfikacja: 19.03.14 09:06

Zapraszamy na NOWĄ Konferencję dla Młodych Naukowców, którzy chcą DOSKONALIĆ swoje wystąpienia i prezentacje.

Tytuł konferencji: Analiza Zagadnienia, Analiza Wyników - Wystąpienie Młodego Naukowca http://www.creativetime.pl/wmn2019.html

21.05.2019 Rzeszów / 23.05.2019 Łódź / 29.05.2019 Szczecin / 30.05.2019 Wrocław

Nowa forma konferencji to trening wystąpień publicznych oraz wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych.

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 19.03.01 14:13
Ostatnia modyfikacja: 19.03.01 14:17

W załączeniu zajęcia z wychowania fizycznego - II stopień.

Zajęcia kompensacyjne odbywają się raz w tygodniu (do wyboru terminy: wtorek, środa lub czwartek).

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 19.03.18 09:06
Ostatnia modyfikacja: 19.03.18 09:07

Szanowni Studenci

 

w załączeniu lista terminów zajęć z języka angielskiego i niemieckiego przeprowadzonych za pomocą platformy Moodle.

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 190318090621_mx-2600n_20190318_064853.pdf91.92 KB
mgr Kamila Czerniak
specjalista ds. administracyjnych i finansowych
Utworzono: 19.03.04 08:07
Ostatnia modyfikacja: 19.03.04 08:07

Oddział PAN w Poznaniu ogłosił VII edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2018 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej.

Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach tematycznych, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:

- nauki humanistyczne i społeczne,

- nauki biologiczne i rolnicze,

- nauki ścisłe i nauki o Ziemi,

- nauki techniczne,

- nauki medyczne.

Pięcioosobowe zespoły oceniające dla ww. obszarów będą nominowały do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne. Ponadto każdy zespół oceniający będzie mógł przedstawić jedną pracę do wyróżnienia bez nagrody pieniężnej. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci nagród pieniężnych zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu w dniu 05 czerwiec 2019 r.

Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie do 10 marca 2019 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu (regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www Oddziału (http://www.pan.poznan.pl/ ).

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 19.03.21 11:29
Ostatnia modyfikacja: 19.03.21 11:29

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: "Młody Naukowiec Część V - Nauki Interdyscyplinarne" Konferencja on-line 04-05.04.2019 r. 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: "Badania Młodych Naukowców Część III - Nauki Interdyscyplinarne" Konferencja stacjonarna 14.05.2019 r. 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 19.03.05 11:33
Ostatnia modyfikacja: 19.03.05 11:33

W załączeniu zajęcia z wychowani fizycznego dla kierunku mechatronika - I rok.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 19.03.21 11:42
Ostatnia modyfikacja: 19.03.21 11:42

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa - "COP potencjałem rozwoju oraz innowacji w konstrukcjach i technologiach specjalnego przeznaczenia”

Konferencja odbędzie się w dniach 5 – 7 czerwca 2019 roku na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 190321114202_zaproszenie2_1.pdf691.53 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 19.03.07 09:06
Ostatnia modyfikacja: 19.03.07 09:33

Szanowni Studenci

 

Studenckie Koło Naukowe Meter-Tech z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach zaprasza na XXI Międzynarodową Studencką Sesję Naukową "Materiały i Technologie XXI wieku", która odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. Szczegóły w załączeniu.

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 190307090656_mx-2600n_20190307_071519.pdf1.32 MB
mgr Kamila Czerniak
specjalista ds. administracyjnych i finansowych
Utworzono: 19.03.21 12:16
Ostatnia modyfikacja: 19.03.21 12:16

Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że w dniach 26-28 czerwca 2019 roku odbędzie się konferencja naukowa pt. „Problemy w inżynierii mechanicznej”, zorganizowana w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia powstania tego Wydziału. Problematyka konferencji będzie obejmować zagadnienia:

– budowa i eksploatacja maszyn,

– energetyka i odnawialne źródła energii, – inżynieria materiałowa, – inżynieria rolnicza, – inżynieria produkcji, – mechanika.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1000 PLN (doktoranci 900 PLN) i obejmuje koszty wyżywienia, dwóch noclegów oraz wszystkich imprez towarzyszących.

http://www.uwm.edu.pl/wnt/50lat

 

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 190321121629_komunikat_nr_1.pdf184.08 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 19.03.07 09:51
Ostatnia modyfikacja: 19.03.07 09:51

Instytut Pojazdów Szynowych TABOR zaprasza na cykl konferencji "Zagadnienia konstrukcji i badań pojazdów szynowych".

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 19.03.21 12:23
Ostatnia modyfikacja: 19.03.21 12:24

Zapraszamy na seminarium - Automatyzacja projektowania i realizacji procesów technologicznych .

25 marca br., godzina 9:00 - Zakład Obróbki Plastycznej - Hala nr 21.

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 190321122358_seminarleg_2019_2.pdf333.83 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 19.03.07 10:07
Ostatnia modyfikacja: 19.03.07 10:07

Zaproszenie na I Interdyscyplinarną Konferencję Naukową "Autonomiczne roboty w systemach bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia dla państw członkowskich Unii Europejskiej" organizowaną przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Pliki:
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 19.03.21 12:33
Ostatnia modyfikacja: 19.03.21 12:34

2 maja br. dniem wolnym od pracy - decyzja w załączeniu.

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 190321123353_pismo_rektora_do_pracownikow_pp.pdf41.12 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych