Pracownik

dr hab. inż. Beata Starzyńska, adiunkt
Jednostka:
Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 306
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2741

Zainteresowania zawodowe

Inżynieria jakości, narzędzia i metody zarządzania jakością w zastosowaniach praktycznych (projektowanie dla jakości, rozwiązywanie problemów w procesach produkcyjnych, doskonalenie organizacji pracy i procesów), naukowa organizacja i zarządzanie, nowoczesne metody i techniki zarządzania, zarządzanie zorientowane na procesy, modelowanie i analiza procesów przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, organizacje uczące się, zarządzanie wiedzą, koncepcje zarządzania, integracja koncepcji zarządzania.


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
15:00 - 16:30
306, budynek BM (z zegarem)
Studia niestacjonarne
Dzień Miejsce
niedziela, 18.11.2018, godzina
13:30 - 15:00
306, budynek BM (z zegarem)
niedziela, 16.12.2018, godzina
15:10 - 16:40
306, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Vide informacja o zainteresowaniach naukowych.Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2019 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 2 z 2
2019 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 1 (SP1) 0 z 2
2019 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 7
2019 Niestacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 4
Propozycje
Rok Opcje
2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)

Wydane
Rok Opcje
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Auditowanie przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania jakością, środowiskowego oraz bhp z zastosowaniem wybranego oprogramowania
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Auditowanie przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania jakością, środowiskowego oraz bhp z zastosowaniem wybranego oprogramowania
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Analiza skuteczności zespołów projektowych
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Doskonalenie narzędzia HLG wspierającego proces audytu
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Doskonalenie procesu zarządzania niezgodnościami
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Normowanie czasu pracy
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Ocena uwarunkowań zatrudniania oraz pracy zawodowej osób z niepełnosprawnością
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Proces wdrażania systemu zarządzania klasy ERP II z perspektywy użytkownika
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Rola i znaczenie kontroli jakości w łańcuchu dostaw części do szyberdachu samochodowego
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Zastosowanie instrumentów zarządzania jakością w procesie rozwiązywania problemów w firmie branży motoryzacyjnej